New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 2Pack ota tulitha mo okathanguthangu ke

2Pack ota tulitha mo okathanguthangu ke

2018-11-16  Shipi Elago

2Pack ota tulitha mo okathanguthangu ke

Oshakati - Frans Panduleni ngoka a tseyika nawa nedhina 2pack oku li ta ningi ombili nomiti oshoka iiyanda otayi kumuka po sho a kutha etokolo okuthiga po omawudhano ngoka e hole noonkondo.

Eve Jossaphat ngoka a kala nokukwathela 2Pack momalweendo ge nokukambadhala opo ondjodhi yomunamimvo 35 yi tse, okwa holola kutya oye li ya adha okwena kwa thita oshoka uudhano mbuka ihawu dhanwa moNamibia noshi li sha ningila 2Pack oshidhigu oshoka ongongahangano itayi vulu okufutila omuntu a ka dhane omawudhano inaga dhanwa meni lyoshilongo.

Okwa ti oonkambadhala dha2Pack okukonga oshimaliwa odha li dha adha okwena kwa hula oshoka uudhano mbuka owu na wo ondilo onkene oku uvite kutya itashi kwatha we sha noku na ashike okuthikitha eyithano lye pehuulilo nonando kasha li pahalo lye.

“South Africa oye owala ta vulu okupa 2Pack ompito opo a dhane omawudhano ge gwomalolelo ngoka tage mu pe ompito opo a kuthe ombinga muudhano wopauyuni, ngaashi Olympics All African Games nosho wo,” Eve ta ti.
Okwati 2Pack okwa li a mono ompito yimwe okukutha ombinga momawudhano koSouth Africa ashike okwa li a dhana nuunkundi oshoka okathanguthangu ke kaka li ka mbyangwaambwyangwa .

Okathanguthangu hoka ke na ondilo okwa li e ka landelwa komunangesefa Isai Nhinda ngoka a li a gandja konyala N$70 000 oshoka oka li ka kotha N$80 000.

Molwonkalo ndjika 2Pack ota dhilaadhila opo a tulithe mo okathanguthangu oshoka esiku nesiku kake na we iilonga .
“Nonando 2Pack oku li e na ehalo ndika oshinima shika shokulanditha po okathanguthangu ke kashi uvitithendje nawa notandi longo omutenya nuusiku opo ndi tale ngele genongo otaga fe tuu gongombe,” Eve ta holola neyeme.
2Pack okushiwike koyendji unene tuu sho a li a kutha olweendo okuza kevi lyiimpungu a thinda kOmukuto omimvo dha piti olweendo ndoka lwa li lwe mu kutha omasiku ogendji.


2018-11-16  Shipi Elago

Tags: Khomas
Share on social media