New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A dhipaga omukulukadhi nondjembo

A dhipaga omukulukadhi nondjembo

2020-04-20  Staff Reporter

A dhipaga omukulukadhi nondjembo

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Omulumentu omunamimvo 46, okwa mangwa po kopolisi sho a yaha omukulukadhi gwe nondjembo, okusa ongulohi yEtitatu momukunda Edundja moshitopolwa shaHangwena.
Omugandji gwomawuyelele moshitopolwa shaHangwena Abner Kauna Itumba okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka potundi 23h00 ongulohi yEtitatu lyoshiwike sha zi ko. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a yaha omukulukadhi gwe, ngoka ya kala naye uule womimvo dha pita po 20, nondjembo yombisitoli yomilimita omugoyi noku sila mpoka. “Sho kwa li twa pula omawuyelele kaakwanezimo kutya oshike sha etitha oshiningwanima shoka, oya ti ka ye na nando uuyelele washa, oshoka inaya uva nando taya nyenyeta yo inaya ulika nando ya fa ya geelathana, ihe oya uvu ashike ondjembo ya topa,”Itumba ta ti ngaaka.
Itumba okwa ti omulumentu ngoka okwa li adhengelwa kopolisi konima yoshiningwanima, eta ifala kopolisi yo kOshikango. Otaku hokololwa kuya ka kwali ye na uunona pamwe. Aakwanezimo ya nakusa oya tseyithilwa nomakonakono gwopolisi oge li metifa.

Ya gandja po oyana miihulo mokwaa ha shiwa sha
Opolice moshitukulwa shaMusati oya kwatwa omulumentu gwomimvo 66 omukwashigwana gwaSouth Africa, sho ali a dhika nuunona wuli uyali wuukadhona wuli kohi yomimvo nelalakano okuya nawo momilalo oshowo okuwulanditha po miihulo opo a eta po oshimaliwa.
Omugandji gwomawuyelele moshitopolwa shaMusati Warrant Officer Anna Kunga okwa ningile iihayotwa mbyoka miitopolwa ya yooloka moKunene noMusati pokati komasiku 27 gaMalitsa sigo 16 gaApilili  nuumvo,. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka, aniwa a pewa uunona mboka  kaavali yawo, mboka ya gandja epitikilo komulumentu ngoka opo ya mone oshimaliwa okupitila maanona yawo, nonande anuwa ina yelitha naanaa kutya aanona otaka longa nayo ngiini. Aanona mboka yeli omuntu nomumwayina-gona anuwa okwe ya pewa komulumentu gwomukokele ngoka oye omuvali wokanona kamwe, nokakwao anuwa oka valwa komumwayina. 
Aanonakadhona mboka aniwa oye na oomvula 14 no15.  Omulumentu ngoka okwa adhika komupolisi a li owala tiiyendele pomahooli moRucana. Anuwa omupolisi okwa li a limbililwa oshaka naanona oya li ya zalekwa iikutu yafa uuntoko-nguwo wokuyogitha.  
Shika osha eta omupolisi a tameke oku pula pula shoka sha fala sigo omulumentu ta mangwa po. 

Ya yi kondje yoveta yepato
Opolisi mOshana oya manga po omukiintu omukwashigwana gwaZimbabwe so anuwa a taaguluka oveta yepato. 
Cir Mary Chidovaenzi (31) Omuzimbabwean a hokanwa kOmunamibia anuwa okwa adhika ta landitha uundjato nuukwatitho woongodhi, omapaya nosho wo omaluko pOshana Mall mOngwediva mEtitano. Shika okwe shi ningi nonando oshilongo sha tula po veta yepato. Omukiintu nguka okwa kwatwa po nokwa futithwa oshimaliwa shoN$2000 omanga inaa ethiwa.  Moshiningwanima oshikwao, aantu yatatu oya tulwa miipandeko natango sho ya yi kondje yoveta yepato, ya adhika kopolisi ya dhika omakende taya nu. Mbaka anuwa sho ya mono opolisi gumwe gwomuyo okwa fadhuka po. Yatatu yomuyo oya kwatwa po. Omufekelwa gwotango Lazarus Iikonga (36) okwa futa N$1500 sho a tambula ko etimba lye, e ta mangululwa esiku ndjoka. Aafekelwa yakwao, Hertha Ngotipeni (27) naOlivia Nghipondoka (24) natango ina ya mangululwa oshoka omapeko gwawo ina ga patululwa natango. Shika osha ningilwa molukanda mOshakati West mOlyomakaya. 
A sile metale 
Moshiningwanima oshikwao, omunamvo 29, Andreas Henock Tangeni, okwa sila metale lili pehala lyoku inyanyidhila lyoBay Watch mOngwediva. Omulumentu nguka anuwa okwa adha okanona kokamati petale hoka a pe ongodhi nooshapi dhe, ta ti nake mu kwatele omanga inaa ihula iikute ye noku nukila metale. 
Omulumenhu nguka onuwa okwa yo kohi yomeya ihe ina galuka ko we. Okanona hoka ka tameke oku limbililwa anuwa oka matukile paalumentu yamwe mboka ya li petale noku ya lombwela. Aalumentu mboka oya nukile metale noku ya mpoka ya ulukilwa kokanona nelalakano oku hupitha Tangeni, ashike oya adha a kakatela menono a sa nale. Oye mu nane mo noku ithana opolisi. Aakwanezimo lye oya tseyithilwa.
Ina shi yele ngele omulumentu nguka okwa si pamupya nenge okwiidhipaga oshoka ina thiga po uuyelele wa sha. 
Inspector Thomas Aiyambo okwa okwa koleke iiningwanima ayihe ya ningilwa mOshitopolwa shaShana


2020-04-20  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media