New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A yugwa N$130 000 kaafuthi

A yugwa N$130 000 kaafuthi

2020-09-10  Victoria Kaapanda

A yugwa N$130 000 kaafuthi

Opolisi moshitopolwa shaShana oy ili molukongo lwaalumentu yatano mboka ya ponekele nokuyuga, omupevikuluntu gwomahooli taga ithanwa Queridas Engine Station mOngwediva  iimaliwa.
Sha ikolelela kepeko lyopolisi oshiningwanima shoka osha holoka mOmaandaha potundi 09h00 yongula.
Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka gwomimvo 53, aniwa okwa li ta zi meni lyositola ta yi mohauto a fale iimaliwa mbyoka kombaanga.
“Okwa li a ponokelwa kaalumentu yeli yatano, mboka ya zi moohauto dhi li mbali, nokumuhatela pevi e taye mu dhenge nokuyakula ko okandjato hoka ka li ke na oshimaliwa shi thike N$133, 750,” opolisi ya ti ngaaka.

Aalumentu mboka oya li ya tondokele miihauto yawo. Ohauto yimwe oGolf 5 onduudhe noHonda ontokele, adhihe kadhina oonomola.
Opolisi otayi kumagidha oshigwana natango shi iyande oku enda niimaliwa oyindji koomuma kape na aakeeleli. 
Kehe ngoka e na uyuelele kombinga yoshiningwanima shoka na lopotele opolisi yopopepi naye.
Oombudhi ndhoka tadhi yugu aantu odha ninga odhindji mondoolopa, nuunene otadhi longitha iihauto kayi na oonomola, opo kaadhi ndhindhilikwe onkene oshigwana otashi kumagidhwa shi kale sha kotoka ethimbo alihe.
Oshiningwanima inaashi faathana, omulumentu gwedhina Peingeoshali Nghiyalwa  a tseyika nawa nedhina Zola ota kongwa kopolisi shi na sha nedhipago lyakuume ke.

Otaku hokololwa kutya Zola, okwa li a tsu kuume ke nombele noku sa ethimbo olyo ndyoka, iiwike iyali ya piti ihe sigo onena ina monika.
“Aalumentu mboka okwa li ya igwedha okulanda ombiila yimwe, ndjoka ya e ta oontamanana pokati kawo. Okwa li y ahangununwa tango, Zola e ta thigi po kuume ke ngoka kwa li taya nyenyeta naye,” opolisi ya  popi ngaaka.
Ta yi ti, Zola okwa li a galuka konima yethimbo nokutsikila omalugodhi, e ta tsu kuume ke nombele noku sa.
Okwali ashuna hoka a zi, ta lokulombwela ookume ke kutya okwa tsa kuume ke, ihe okwa thiga alala itaa popi. Oku za mpoka Zola ina monika we sigo onena.
Nakusa okwa tseyika nedhina Jose Tumweneni (28) ayambukile momukunda Okahenge  moAngolo. Zola okwayambukile momukunda Onengali moAngola.
Opolisi otayi indile moshigwana kehe ngoka eshi mpoka pena  omulumentu ngoka alopotele opolisi kehe, yili pope pi naye.


2020-09-10  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media