New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aafuthi ya yi ontuku niimaliwa N$65 000

Aafuthi ya yi ontuku niimaliwa N$65 000

2021-02-04  Victoria Kaapanda

Aafuthi ya yi ontuku niimaliwa N$65 000

Aamati ye li yatatu, oya ponokele oshitayi  shombaanga kOshigambo moshitopolwa shaShikoto, e taya fadhuka po noshimaliwa shi thike poN$65 152.24  ongula yEtitatu.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Armas Shivute okwa ti, oshiningwanima  shoka osha holoka lwopo 08h00 yongula.
Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka okwa li ya menekele pombaanga mpoka, omanga inaayi patuluka, taku fekelwa kutya oya kala taya litha aaniilonga.

Shivute ta ti, omufuthi gumwe okwa li a homata ondjembo, ndjoka kwa li ya topitha meni lyoombanga, ihe inayi yaha omuntu.
Otaku hokololwa kutya omukeeleli gwomaliko ngoka a li a thangagulwa nokudhengwa olutu aluhe, kakwa li e na oshilwitho ethimbo ndyoka opo a vule okwiigamena.

Shivute okwa ti, omukeeleli gwomaliko ngoka oye awike  eehamekwa moshingwanima shoka, oku li monkalo yi li nawa.
Mokavidio taka taambathanwa komalungula, hoka taka ulike aafuthi nkene ya ponokele ombaanga, omukeeleli gwomaliko okwa li a ponokelwa tango  kaafuthi yaali, omanga omutitatu ta pula iimaliwa.

Omulumentu ngoka a li tapula iimaliwa, okwa li a kwata omukiintu ngoka, ta pula mpoka atula iimaliwa.
Otaku hokololwa kutya omukeeleli gwomaliko pondje okwa li ayipo, afaalela ngeno aakulupe iipundi yakuutumbe manga inaaya patulula omiyelo dhawo, ya tameke  niilonga ya wo.

Oombudhi odha kala dhi li mumwe naakulupe, dhafa nadho tadhi kwathelwa.
Mpoka opo dha monene ompito yoku ponekela omukeeleli gwomaliko.
Okwa li yatondokele mokahauto yoJan Japan osiliveli, onomola inayi monika.
Opolisi moshitopolwa shaShikoto otayi indile moshigwana ngoka ena uyelele kmbinga yoshingwanima shoka, alopotele opolisi yi li popepi naye.


2021-02-04  Victoria Kaapanda

Share on social media