New Era Newspaper

Tafel3
Icon Collap
...
Home / Aakulupe ya hokolola nkene ya zi kelungu ya yugwe iimaliwa kaafuthi

Aakulupe ya hokolola nkene ya zi kelungu ya yugwe iimaliwa kaafuthi

2021-04-16  Victoria Kaapanda

Aakulupe ya hokolola nkene ya zi kelungu ya yugwe iimaliwa kaafuthi
Top of a Page

“Shika ohandi shi uvu ashike mooradio, ihe natango itaandi itaala kutya onde shi ningilwa.” 

Osho omukulupe  Regina Angala (61) a tameke ta hokolola nkene ye naakwanezimo lye y ali ya ponekelwa kaafuthi pokati kOshakati nOngwediva uunambo.

Omukulupe ngoka okwa li pamwe nomumwayinamati ngoka naye omukokele noku li nakulwa omukulu  Joseph Angala (65) ngoka oye kwa li mwene gwiimaliwa. Aakulupe mbaka oya li wo nomwana gwaJoseph gwomimvo 35.

Ta hokolola ta ti, oshiningwanima shoka osha holoka sha fa iinyandwa yokooradio dhomizizimbe.  “Sho tandi popi ngeyi otandi ningi omahwilili, natango ondi na uumbanda, nokegumbo kandi shi shoka tandi ka hokolola, oshoka omadhilaadhilo gandje inaga shuna pehala natango,” Angala ta hokolola. Ta ti, omumati gwetu ngoka, okwa kondja, nonando kakwa li ndi shi shoka tashi longwa po, otandi pandula oshoka olugodhi lwiita okwe lu sindana.

“Okwa li twa nana iimaliwa N$20 000 mombaanga yaNgwediva First National Bank (FNB) pOshana Mall,   nonando omwaalu ngoka hatse twe gu pula, okwali gwa yalulwa okuza koombelewa dhoonakulwa aakulu oshoka okwa li pwa piti ethimbo mumwamene inaa kwata oshimaliwa shoka,” ta popi ngaaka.

Angala ta ti, omukiintu ngoka a li e ya pe iimaliwa mombanga okwal i tango a pula kutya oku li nale  oshoka okwa tila ya yugwe iimaliwa mbyoka, oshoka aakulupe.

“Ethimbo ndyoka opo nda li nda dhengele omumati gwetu ngoka  a li eya meendelelo, opo omukiintu ngoka e tu pe iimaliwa mbyoka,” ta hokolola.

Ta ti, okwa li a ka pita moPick n’ Pay moka a li a landa mo iikulya. Moku za mo okwa li anuwa a tsakanekwa komulumentu gumwe ta pula anuwa e ya faalele oshoka okwa thikama nale.

Angala ta ti, okwa li ya londo ayehe yatatu, taya kala yane mohauto kumwe nomuhingi. 

“Mondjila nakuhinga okwa li a londeke mo aamati yaali, anuwa ote ke ya pitika kEvululuko. Onda ka mona tatu hingi tu uka lwokOmpundja. Sho nda pula mpoka tu uka oya kankameke ohauto.

Ta hokolola ta ti, aamati mboka oya li ya nuka mo mbala noombele tadhi teyima, taya kondjitha ondjato  ndjoka yi na iimaliwa.

“Omumati gwetu ngoka okwa li a tameke okulwitha aafuthi mboka yaali omanga nakuhinga a kuutumba a tala ko ashike. Ondjato yandje okwa li nde yi dhamatela nonando ya kala nokuthagangula ndje sigo ya tsu ndje noombele, ihe inaya pondola sha,” ta popi ngaaka. Angala ta popi ta ti: “omumati gwetu okwa li a tsu gumwe e ta tekele ombele momutse, opo olugodhi ndoka lwa hulu.

“Oya li ya londo nokuhinga mbala ohauto yawo. Oya yi nongodhi yopeke  nokompiyuta yopeke yomumati oshowo iikulya mbyoka kwa li nda landa,” ta ti ngaaka.

Moonkundathana naKundana omukulupe ngoka okwa hokolola kutya omukulupe gwomusamane inaye mu ninga nando osha, nonando oya li ye mu hili po hugunina nokonima yethimbo taye mu etha.

Ta ti, nonando ke na uuyelele natango kutya aafuthi mboka oya mono ngiini kutya oye na iimaliwa, ombaanga yaNgwediva kayi na egameno lya gwana.

Ta gwedha po ta ti, kehe gumwe e li meni oha mono kutya owa pewa oshimaliwa oshindji.

“Oombanga nadhi tulwe uukololo wa siikila, opo aafuthi kaaya mone kutya omuntu okwapewa oshimaliwa shi thike peni,” a kumagidha ngaaka.


2021-04-16  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page