New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakwanambwiyu ya pewa omakwatho koshigwana

Aakwanambwiyu ya pewa omakwatho koshigwana

2020-09-08  Victoria Kaapanda

Aakwanambwiyu ya pewa omakwatho koshigwana
Top of a Page

Elise Micheal (27) a yambukile momukunda Oshali, mOhalushu mOshitopolwa shaHangwena okwa ti, okwa pandula komakwatho a pewa opamwe nuunona we  wuukwanambwiyu.
“Ondi uvite nawa oshoka ka ndali ndina sho tandi palutha nokuzaleka nasho uunona wandje. Nena onda yambekwa niikulya yandje mwene noyaanona oshowo iizalomwa,”  Micheal a pandula.

Ta hokolola ta ti, okwali aningi etokola aka indile omakwatho moshigwano. Okwali ayi koradio yoShipi fm, sho ali adhimbulula kutya onkalo otayi ende ya uka kuuwinayi.
Tahokola ta ti, uunona we okwali hawu lala tawu lili uusiku awuhe kondjala sho kakwali  hashi kothithandje nando, nomadhiladhilo oga kaninga ogendji.
Ta ti, oku indila okuvule okumwena. Nena ondapewa omakwatho koshigwana sho nda konkola pomiyilo dhawo, ngeno okwali ndamwena ngeno inandi yambidhidhwa nasha.

Micheal okwa ti, he yuunona we woomwedhi ine, okwa kanitha iilonga kOmbaye omolwa omukithi gwoCovid-19.  Ta ti, naye kena nando iyemo yasha.
Omakwatho ngoka okwali ga zi koradio yoShipi fm, Kwathela Oshigwana oshowo Werner Mwaikutewa


2020-09-08  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page