New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakwiilongo paife otaya pewa oovisa pokapale

Aakwiilongo paife otaya pewa oovisa pokapale

2019-09-26  Loide Jason

Aakwiilongo paife otaya pewa oovisa pokapale

WINDHOEK-Uuministeli wIinima yomEgumbo osho wa langeke opoloyeka yokumona uuthemba wokukala moshilongo (visas) mboka tawu monenwa pethimbo ndyoka aayendanandjila aakwiilongo taya thiki pokapale.
Opoloyeka ndjika oya langekwa pambelewa nokutulwa miilonga ohela pokapale kopashigwana kedhinaHosea Kutako International Airport , kondje yaWindhoek, kohi yuuministeli mboka komusimanekwa Frans Kapofi ngoka e li ominista yoshikondo shoka.

Kapofi okwa hokolola kutya opoloyeka ndjoka oya totwa nelalakano opo yi hwepopaleka nokweendelelitha aatalelipo naayenda okuya moshilongo shoka tashi vulu oku  eta eliko moshilongo.

Okwa ti shoka oshe ya po sho sha li sha pulwa pethimbo lyoshigongi tashi ithanwa Economic Growth Summit shoka sha li ko kuyele nuumvo nosha pitikwa lela kokabinete, ano kolutu ndoka hali ningi omatokolo moshilongo onkene ngashiingeyi oya tulwa miilonga.

Pamapekaapeko go-2018 Africa Visa Openness Index, Namibia okwa tulwa pondondo 33 yokondondo 55 miilongo yaAfrica.

“Namibia okwa ya komeho okupatulula omusindalandu gu na sha noovisa muKotomba 2017, etokolo lyaaAfrica ayehe ya kale ya pewa ooVisa sho taya thiki pokapale oshi li ondjila yokukutha po oovisa thiluthilu,” Kapofi a hokolola ngaaka.

Okwa ti woo kutya okuza omumvo 2016 aanambelewa aakuluntu mboka haya ithanwa aanadiplomate ohaya piti moshilongo kaye na ovisa sho omupresidente  Hage Geingob a tokola kutya inaya pulwa wee ya udhithe oovisa opo oshilongo shi kwatele po uukumwe nokukala sha hangana niilongo iikwawo yaAfrica.


2019-09-26  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media