New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakwiilongo taya li taya pi kookalyamupombo mOvenduka

Aakwiilongo taya li taya pi kookalyamupombo mOvenduka

2019-04-26  Loide Jason

Aakwiilongo taya li taya pi kookalyamupombo mOvenduka

WINDHOEK-Aaniilonga ya pyokoka  mokumuna oohi muuministeli woohi noonzo  dhomefuta mboka ye li aakwashigwana yaCuba  oya li ya ponokelwa kaalumentu yatatu ka ye shiwike  noombele  ee taya ehamekwa.

Oshiningwanima shika osha holoka mEtitano lyoshiwike sha zi ko sha ningilwa mOvenduka  komatango.
Omulombo gwopolisi ngoka gwa tuminwa iikundaneki ogwa hokolola kutya aalumentu mbaka yaali yomimvo omilongo 52 noshowo 38 oya li ya adhika ya kuutumba moshihauto shepangelo shuuministeli owo tuu mboka, omanga taya li.
Okwa hokololwa kutya  mbaka yaali ayehe oya ehamekwa noombele ndhoka noya falwa meendelelo koshipangelo  shepangelo shaKatutura hoka ya mono uuhaku. 

Kape na ngoka a mangwa moshiningwanima shika na aniwa omakonaakono gopolisi otaga tsikile.
Moshiningwanima sha faathana shoka sha ningilwa mondoolopa oyo tuu ndjoka, mesiku omo tuu moka, aatalelipo ye li yaali, omumati nomukadhona oya li woo ya ponokelwa kookalyamupombo ye li yane omanga ya li taya zi koCountry Club yu uka kohotela yawo.

 Omanga aniwa mbaka yaali ya tegelela omweelo gu patuluke  oya mono ashike ookalyamupombo ya dhenge mo ekende lyohauto ee taya kutha mo ondjato yopeke ndjoka ya adhika ashike yi na N$500, noshowo oongodhi dhopeke dhi li mbali.
Aalongelwamuyonena mboka ayehe ye na omimvo 31 oya za koUnited Kingdom.

 Okwa hokololwa kutya oombudhi dnhoka odha matuka po noshihauto oshisiliveli shoPolo shoka shi na onomola inayi konekwa. Kapu na woo ngoka a mangwa moshiningwanima shika  ashike okandjoto kopeke hoka ke na uukalata okali ka monika ka adhika ka umbilwa pevi. Omakonaakono gopolisi moshiningwanima shika otaga tsikile.

Moshilando osho tuu shoka, aakwashigwana yatatu yokoEgypt oya li woo ya ponokelwa mesiku omo tuu moka kookalyamupombo  ye li yahamano  omanga ye li megumbo lyawo poRocky Crest. Oshiningwanima shika osha holoka sho ookalyamupombo mboka ya ponokele egumbo okupitila poomweelo ngoka kagwa li gwa pata ethimbo ndyoka, potundi 20h00 yuusiku.

Omulombo gwopolisi ogwa hokolola kutya oombudhi ndatu odha li dha homata oondjembo omanga oonkwawo ndatu ya homata omakatana.

Ookalyamupombo oya pondola okuza mo noTV, olaptop, oongodhi dhopeke dhi li hamano,  noshowo oshimaliwa koomuma shi thike pooN$50 000.

Elago ene oombudhi mbali dhomwaamboka odha li dha kwatelwa poshiningwanima omanga mukwawo a li a mangelwa koshipangelo konima shoo nayo woo yali ya monithwa oshiponga kaalongelwa omuyonenwa. Omakonakono gopolisi moshiningwanima shika otaga tsikile.


2019-04-26  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media