New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalandithi momatala gaHeleo Nafidi ya dhigupalelwa konkalo

Aalandithi momatala gaHeleo Nafidi ya dhigupalelwa konkalo

2022-01-27  Victoria Kaapanda

Aalandithi momatala gaHeleo Nafidi ya dhigupalelwa konkalo
Top of a Page

Victoria Kaapanda

Nonando omasiga gokuyothwa ga longelwa momataga Helao Nafidi moshitopolwa shaHangwena ga thika 30, oga li agehe ge na ooyene sho ga tungwa po, paife omu na ashike aalandithi ye li yane.

Aalandithi momatala gaHelao Nafidi otaya nyenyeta kutya, hoka yatulwa okonkololo unene, onkene ookasitoma ihadhi thikiko. Taya ti, omasiga ogathigwapo kaalandithi ya ka tentena ookasitoma meni lyondoolopa, oshoka ihadhi thiki we komatala. Lavinia Shinedimo okwati, okwalongela momatala moka tango sho gatungwapo.

“Otwa tembulwa kOkatwitwi hoka kwali kuna omatala tango, ihe huka yetu eta okonkololo nayi noonkondo, kakuna ookasitoma,” ta nyenyeta ngaaka. Ta ti, omatala ngoka okwali gena okutungwa meni lyondoolopa, opo kehe gumwe a vule oku enda okuya komatala.

Shinedima okwati, otaya mono ihuna momatala, okwali yeshi oya etwa komatala, opo onkalamwenyo yi ninge ohwepo, ihe kOkatwitwi hoka yakuthwa aniwa hwepo.

“Mpaka tuli kapena omeya, ohatu tumu aAngola yeketu talele omeya mendini lyoolita 25 ndyoka hali lwandwa oondola ntano, ihe natango ohatu yafutu oondola ntano,” ta popi ngaaka.

Ta ti, otaya kolonyenyekwa, omvula ngele yaloko kaashivule, uundhigu wena nduno, omeya ohaga mbombolokele sigo opoompandhi dhawo.

“Aaleli mboka yeli kiipundi itaya ya gwanithapo iilonga yawo, nonando ta tu natu nyenyete ihaya kandulapo omaupyakandhi ngoka. Se otuna oshigwana komagumbo onkene otuna okutsikila okukondja oshoka katuna nkene,” ta popi nongeyo. Nangula Shikongo naye halanditha onyama mpoka okwati, onkalo otayi ende tayi yaga kesipa.

“Oongamba ndhoka dha pata otadhi gwendhako konkalo, oshoka ookasitoma ndhimwe okwali handhi zi koAngola,” ta popi ngaaka. Shikongo okwati, aalandithi aakwawo oya tembukamo momatala yaka konga ookasitoma momapandaanda.

“Nonando otuli muka otwa indhindhimika ashike, ihe katu na nkene. Ngele owayi momapandaanda oto tidhwamo nenge wu futithwe ishiwe, sho oshimaliwa osho ta tu kongo,” ta ti ngaaka.

Mayola gwelelo lyondoolopa yaHelao Nafidi Darius Shaalukeni okwakumagidha oshigwana shi hulithepo  ombepo onkulu etashi kondjitha ohumakomeho.

“Ehala ndyoka oshigwana sha li tango, okwali ehala lyaantu, onkene okwali kwaningwa eindilo opo aalandithi mboka ya zepo, opo mwene a vule okutunga ehala lye,” ta fatulula.

Omanga omatala inaaga tungwa hoka geli paife, iigongi okwali yaningwa, ihe aalandithi okwali ya zimine  nawa.

“Uupyakandhi ohauzi ashike mpoka kutya, aalandithi mboka yali ya zimine komatokolo ngoka hayo yeli mo nuumvo,” Mayola ta ti.

Tagwedhapo ta ti,onkalo yomeya, kena nando uyelele wothaathaa, ihe moshigongi moka ali hugunine okwali yakundathana kombinga ye kandulepo lyuupakandhi womeya.

“Otandi shi landula opo ndi tale kutya omeya ngoka oga huulile peni, sho aalandithi natango inaya mona omeya,”ta popi ngaaka. Ta ti, oshigwana nashi longe sha itulamo opo iilandithomwa yawo yi kale tayi hili ookasitoma ndhiye hoka yeli. “Hoka kuna uuwanwa ihaku ningi ko kule,” ta ti ngaaka,” ta ti ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com.na 


2022-01-27  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page