New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aali yiikodhongo miipandeko sho ya adhika noshigunda

Aali yiikodhongo miipandeko sho ya adhika noshigunda

2022-07-15  Victoria Kaapanda

Aali yiikodhongo miipandeko sho ya adhika noshigunda

Aalumentu yaali oya mangwa niikombo yi li 16 mbyoka ya yaka kiigunda yaantu momikunda dha yooloka moshitopolwa shaMusati.

Sha ikolela kuuyelele wa gandjwa komukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Moses Simaho, aalumentu mboka okwa li ya kwatithwa kiikombo ine, mbyoka ya yaka hugunina.

Otaku hokololwa kutya okwa li ya ponokele koshigunda shimwe momukanda Ongongo moshikandjohogololo shaElim.

Simaho ta ti, aalumentu mboka okwa li ya ponokele koshigunda uusiku nokulondeka ko iikombo ine.

 Otaku hokololwa kutya okwa li ya monika komuniilonga gomegumbo ngoka a li a lopotele mwene gwegumbo oshowo aashiinda.

Ta ti, ohauto yawo okwa li ya landulwa sigo ya kwatwa.

Ta ti, konima omakonakono ga li ga ningwa aalumentu mboka oya li natango ya yaka iikombo yi li 12 kOkathitu  kOtamanzi noya li ye yi londeke mohauto.

Otaku hokololwa kutya iikombo mbyoka oya edhililwa kosasiona yopolisi kOnaanda, opo ooyene ye ye ya tale po yawo.

Simaho okwa ti, natango opolisi oyi li molukongo lwomulumentu gwomimvo dhopokati ngoka anuwa a li a londeke po iimuna yi li itano yongushu 43 500.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka anuwa okwa li a adha iimuna kohambo tayi ithanwa Swawek, momudhingoloko gwaRuacana e ta yi nayo.

Ta ti, sigo oompaka opwa monika ashike oshimuna shimwe.

– vkaapanda@nepc.com.na 


2022-07-15  Victoria Kaapanda

Share on social media