New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalongi naanona itaya ka gonga oontanda koosikola

Aalongi naanona itaya ka gonga oontanda koosikola

2023-01-23  Victoria Kaapanda

Aalongi naanona itaya ka gonga oontanda koosikola

Uuministeli welongo owa yelitha kutya itau ka ndhika ootenda poosikola moshitopolwa shaHangwena ndhoka dha pata omolwa efundja.

Oosikola ndhi li mbali Onghala Combined oshowo Shingunguma Primary odha li dha patwa oshiwike sha zi ko omolwa omeya gefundja ngoka ga ndhingoloka oosikola ndhoka.

Oosikola ndhoka odha li dha patwa mbala omolwa aanona mboka haya ende momeya okuya kosikola oshoka oondjila dhawo ya kala haya ende odha tetwa ko komeya.

Oosikola oonkwawo ndhoka dha taalela uupyakandhi womeya ongaashi Udjombala, Ohaingu, Ndilokelwa oshowo Onyofi.

Omupopiliko nomugandji gomauyelele muuministeli welongo Sem Shino okwa ti, sho kwa li a popi nomukuluntu gwelongo moshitopolwa shaHangwena okwa yelitha kutya kape na onkambandhala tayi kaningilwa aanona yosikola, kombinga yootenda.

“Oosikola ndhoka dha pata, odha pata ashike. Kape na ootenda tadhi ka ndhikwa poosikola, ishewe kape na ehala lyoku ndhika ootenda ndhoka,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, otaya tegelele omeya ga shune pevi, nonando okwa tengenekwa taku zi omvula onene momasiku twa taalela, opo kutokolwe shoka sha landula ko.

Shino okwa ti, uuministeli owa kundathana kutya kehe shoka sha yonagulwa komeya gefundja ndoka koosikola lyonuumvo, otashi ka futwa.

“Uuministeli welongo owa kundathana kutya kehe shoka sha yonagulwa kefundja otashi ka futwa, uuna efundja lya yi,” ta fatulula ngaaka.

Shino okwa ti, ngele opwa hokolwa sha shimwe oshipe pethimbo ndika, otaye keshi tseyitha mbala.

Efundja olya li lya ponekele oshitopolwa shaHangwena iiwike iyali payife, nomagumbo ogendji oga ndhingolokwa komeya gefundja.

Aanamapya oya kala nuumbanda kutya otaya kanitha shoka yalongo momapya omolwa omeya gefundja.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaHangwena Walde Ndevashiya okwali a kumagidha oshigwana shi takamithe omeya ngoka gefundja okuyanda omaupyakandhi oshowo omaso gombaandhilila.

Oshiwike sha ziko, okwa lopotwa ombelewa yomuPrima minista ya li ya tumu iikwathitho okuyambindhindha mboka ya ningi iihakanwa yefundja.

Omunambelewa wiliki I-Ben Nashandi oshiwike sha ziko okwa popi kutya ombelewa yawo okwa li ya lopotelwa efundja lyathiki moshitopolwa shaHangwena.

“Otwa yambindhindha nomatalashe, ootenda no sho tuu okuyambindhindha mboka ya taalela uupyakandhi wefundja,’’ ta ti ngaaka. - vkaapanda@nepc.com.na


2023-01-23  Victoria Kaapanda

Share on social media