New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalongwa ye li mompumbwe ya yambidhidhwa nomizalo dhosikola

Aalongwa ye li mompumbwe ya yambidhidhwa nomizalo dhosikola

2022-05-19  Victoria Kaapanda

Aalongwa ye li mompumbwe ya yambidhidhwa nomizalo dhosikola

Oombelewa oonene moshitopolwa shaShana odha yambidhidha aanasikola ye li mompumbwe nomizalo dhosikola. Ethimbo ndika lyuutalala, aalongwa yamwe otaya hiti oosikola noompandhi dhi li kowala, kaye na oombindja omolwonkayi.Omizalo dhosikola ndhoka otadhi ka topolelwa aalongwa yatano kehe moshikandjohogololo, mboka taya ka tothwa mo ye li unene mompumbwe. Omizalo dhosikola adhihe okwa li dha kotha ongushu yoshimaliwa N$19 000.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana Elia Irimari okwa ti, shika itashi ka yambindhindha ashike onkalo yaanona mboka, ihe otashi ke ya tsa omukumo ya ilonge yi itula mo, nokuyambula po oshitopolwa shaShana meyilongo. “Otandi kumagidha aanangeshefa oshowo omahangano gontumba nago ga kale taga yambidhidha poompito taga vulu,” ta indile ngaaka.

Ta ti, aalongwa oya pumbwa okuyambidhidhwa, unene mboka ye li monkalo ondhigu tayi vulu okunkundipaleka omandhilandhilo gawo.

Ta gwedha po kutya shoka otashi ka eta wo natango omauwanawa monakuyiwa moshitopolwa.

“Aalongwa naya tsakanekwe ondjilakati, inatu kala twe ya tala taya mono iihuna, kaye na oongaku, ya zala iikutu ya tuuka omanga tatu vulu oku ya yambidhidha,” ta popi ngaaka.

Ta ti, okashona oke vule owala, kehe shoka to gandja otashi kwathele gumwe e li mompumbwe. Ookansela kwa li ya tambaa ko omizalo ndhoka, yomiikandjohogololo ya yooloka yaShana okwa li ya pandula peha lyaalongwa yomiikandjohogololo yawo. “Omizalo ndhika otatu ke dhi topolela naana mboka kaaye na iiyemo yokulanda omizalo dhoosikola,” ya popi ngaaka.

vkaapanda@nepc.com.na 


2022-05-19  Victoria Kaapanda

Share on social media