New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aanamapya ye na uumbanda wokapuka

Aanamapya ye na uumbanda wokapuka

2021-01-08  Victoria Kaapanda

Aanamapya ye na uumbanda wokapuka

Kansela gwoshikandjohogololo shaShikuku moshitopolwa shaMusati Mathew Gabriel okwa ti, okapuka okadhidhilikwa momikunda ngaashi Omagalanga, Onemadhiya, Embumba, Epumbu lyaKashaishe, Iikokola yaMbolongo, Uukwaniita, Oshuuli, Okantaya oshowo Oningilamo.
“Okapuka oke tu lulila ka fa haka liwa, omikunda adhihe ndhoka odha papatwa kokapuka, ihe katu na shoka tu na okuninga,” Gabriel a popi ngaaka.

Okwa dhwedha po ta ti, omafo gwomiti dhomisaati oga papatwa kokapuka. 
Gabriel ta ti, oya ninga onkambadhala nUuministeli wUunamapya opo ya vule oku ya kwathela naashoka taya vulu.
“Okapuka oka nika oshiponga, ngele oka iteyele mepya, otaka thigi mo owala. Shoka tashi vulu okutula aanamapya muupyakadhi wondjala,” Gabriel a popi ngaaka..

Kansela ta ti, okwa lopetelwa natango uupuka mboka tawu ende  momagumbo. 
Ta ti, yamwe otaya ti owaya sigo oomondunda dhokulala.
Omugandji gwomawuyelele mUuministeli wuunamapya Jona Musheko okwa ti, oya ilongekidha okutsinina omikunda dhoka, nashoka otashi yi miilonga methimbo efupi.

“Aanamapya naya kale ya tha omalambo ngaashi naana ya fatulula kutya otashi vulu okukwathela, opo okapuka kaaka pite ka ye momapya,” Musheko ta ti.

Musheko ta ti, nayo naya ninge woo onkambadhala na kehe shoka, okukeelela okapuka kaaka taandele.
Maria Petrus gwomomukunda Omagalanga okwa ti, oye na uumbanda oshoka okapuka oka nika oshiponga, ohaka thigi aantu pomutenya.
“Omumvo gwa yi otwa li twa uvu aantu taya nyenyeta nkene iilya yawo ya lika po kokapuka miitopoliwa oyindji yoshilongo. Otwa hala okukwathelwa omanga kuyele, omanga iilya yetu inaayi koka,” Petrus ta popi.

Okwa gwedha po ta ti, ohaya piti taya kambadhala okudhipaga mboka tawu ya puuyelele, omanga oondiindi tayi thiki.
Ta ti, okutha omalambo kooha dhomapya, otaku kwathele.
Momalambo moka otamu ka tsininwa opo okapuka ka sile momalambo kaa ka pite mo ka ye mepya.


2021-01-08  Victoria Kaapanda

Share on social media