New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘Aanona’ yekondjelomanguluko otaya ulike Irimari omunwe

‘Aanona’ yekondjelomanguluko otaya ulike Irimari omunwe

2021-05-19  Victoria Kaapanda

‘Aanona’ yekondjelomanguluko otaya ulike Irimari omunwe

Aakiintu naalumentu mboka ya valelwa kombanda, ya tseyika nawa onga ‘Aanona yEkondjelomanguluko’ oya ningi omunyanyo gwopambili, taya pula kutya Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana Elia Irimari oha fala peni omadhina gawo, oshoka itaya kwathela naashooka taya pula.

Omunyanyo ogwa ningwa ongula yEtiyali okuza poombelewa dhewawa lyaanyasha mOshakati sigo opoombelewa dhaNgoloneya moshitopoolwa shaShana.

Omukwateli komeho gwaanyasha mboka Iipinge Petrus okwa li a lesha momushangwa gwawo, ya li ya nyangadhala pamwe kutya, oya ningi ethimbo taya konkola pomweelo gwaNgoloneya, ihe itaya pewa omakwatho.

“Otwa loloka, otatu kulupa inaatu  pewa iilonga. Otwa hala okuuva kutya Irimari omadhina getu ngoka a li a shanga okwe ga fala peni mpoka ihaa pu zi omayamukulo,” taya pula.

Aanyasha mboka taya ti, oya loloka okulala moshana, ihe mpoka otaya zi po ashike ngele ya pewa shoka taya pula.

“Otwa ninga oomwedhi mbali niiwike tu li poombelewa dhaanyasha, ihe ngoloneya gwoshitopolwa  shetu ke na esiku a thika po putse. Kehe thimbo otatu punduka noombelewa dhe ihe itatu pewa omayamukulo,” taya popi ngaaka.

Petrus okwa ti, oya hala okuyamukulwa kungoloneya muule womasiku gaali, nongele inaya yamukulwa, otaya ka kutha onkatu yilwe.

“Otwa loloka okuuvanekelwa iilonga ihe itatu yi pewa, omolwa shike? Omimvo dhetu otadhi ende dhu uka pombanda inaatu mona iilonga. Shoka twa hala iilonga ashike,” ya popi ngaaka.

Aanyasha mboka okwa li ya pula Irimari ye mwene, oshoka oya hala okupula opo a yamukule ethimbo ndyoka omapulo gawo.

Omushangwa ngoka okwa li gwa taambwa ko komunambelewa omukuluntu mombelewa yangoloneya Moses Matatias, ngoka a li e ya lombwele kutya, ota ka thikitha omushangwa ngoka kungoloneya.

“Ethimbo ndika ngoloneya ita monika omolwiimpwiyu yimwe yi ili noyi ili, naashoka kakwa li e na ontseyo kutya otamu thiki po nena mpaka,” a popi ngaaka.

Pakwatathano lyopangodhi  naKundana Irimari okwa ti, aanyasha mboka oya li ya shanga omadhina gawo shili, ihe naya ngungumane manga taya ithanwa ya ka tameke iilonga mbyoka ya nuninwa.


2021-05-19  Victoria Kaapanda

Share on social media