New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aantu ya mangwa po noondjembo kaadhi na omikanda

Aantu ya mangwa po noondjembo kaadhi na omikanda

2022-06-29  Victoria Kaapanda

Aantu ya mangwa po noondjembo kaadhi na omikanda

Iimbuluma onkene tayi tsikile okuholoka miitopolwa ya yooloka yoshilongo, naafuthi oyendji ohaya longitha oondjembo kaadhi na omikanda.

Oyendji ohaya ulike iihakanwa yawo oondjembo omanga yamwe haya yahwa pethimbo lyiiningwanima.

Aafuthi ohaya longitha oondjembo dha yakwa, ano kaadhi na omikanda.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi yiiningwanima ya holoka mehuliloshiwike, aantu yahamano okwa li ya mangwa po shi na sha noondjembo kaadhi na omikanda, omanga dhimwe dha ndhindhilikwa dhetanga lyegameno.

“Oondjembo dhimwe okwa li dha adhika dha holekwa momashisha giilya, dhimwe okwa li dha adhika miihwa oshowo momapya ethimbo opolisi ya li ya ningi oshikonga moshitopolwa shaMusati,” ya popi ngaaka.

Aantu ye li yane okwa li ya adhika noondjembo momukunda Okanguati omanga gumwe a li a mangelwa koSesfontein moshitopolwa shaKunene.

“Itatu vulu okukoleka kutya oondjembo ndhoka okwa li dha holekwa nelalakano lyashike. Katu na uuyelele wothaathaa kutya odha longithwa shike natango,” ya yelitha ngaaka.

Opolisi natango okwa li ya kwata po omulumentu ngoka a adhika noondjembo mbali momukunda Orotjite, ndhoka kwa li dha adhika miihwa yi li popepi negumbo lye.

Omulumentu gwomimvo 32 okwa li a mangwa po kopolisi sho kwa li a adhika nondjembo kaayi na omukanda oshowo onyama ontalala, konima sho megumbo lye mwa li mwa hadhwa kopolisi.

“Natango omulumentu nguka okwa li a adhika noshimaliwa shi vule N$6 000, konima opolisi kwa li ya nothelwa ko,” ta yi ti ngaaka.

Etine lya zi ko omulumentu gwomimvo 27 okwa li a patulilwa oshipotha sho a li a ulike kuume ke nondjembo omanga ye li pehala lyomanwino.

Opolisi natango oya yelitha kutya kaye na uuyelele ngele oondjembo okwa li tadhi longithwa okuyaha iinamwenyo ya gamenwa, nonando elalakano lyoshikonga momakuti olyokukeelela iiningwanima yi li ngaaka yi holeke.

“Oondjembo kaadhi na omikanda inadhi uthwa okulongithwa nando nando,’’ tayi kumagidha ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-06-29  Victoria Kaapanda

Share on social media