New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aapolisi anuwa otaya yaka po omahooli ga‘Ngungula’

Aapolisi anuwa otaya yaka po omahooli ga‘Ngungula’

2022-04-21  Victoria Kaapanda

Aapolisi anuwa otaya yaka po omahooli ga‘Ngungula’

Kakukutu komatanga gopolisi yaNamibia Inspector General Sebastian Ndeitunga, okwa holola ongeyo kombinga yaapolisi taya fekelelwa uufuthi gwomahooli gaAngola ngoka haga kwatwa ko.

Otaku hokololwa aapolisi yamwe anuwa haya kutha ko omahooli – ngoka haga zi koAngola nohaga landithwa moshilongo kaashi li paveta – ga pewa oshilukandhina ‘ngungula’ – e taye ga nwetha po miihauto yawo. 

Ndeitunga ta ti, ngele shoka tashi popiwa kutya omahooli haga kwatwa ko kaapolisi ohaye ga tula moohauto dhawo nenge taye ke ga landitha po oshoshili, oonakushininga naya lopotwe opo ya katukilwe onkatu.

“Shoka kashi li nando omondjila, oshili ompinge noompango dhokatendo kepangelo, aapolisi oye li le po okukeelela oshowo okuindika shoka kaashi li mondjila,” ta nyenyeta ngaaka. Ndeitunga ndhoka okwa li edhi popi moonkundathana noshifokundaneki shika, konima a li a pulwa opo a tye ko sha kombinga yomanyenyeto taga zi moshigwana.

Kundana okwa li a lopotelwa komulumentu gumwe ngoka a li a kuthwa omandini gomahooli gaali kaapolisi, taya thigi mo limwe ndyoka anuwa a futila natango N$50 opo a tsikile nalyo.

“Shoka otashi ulike kutya omahooli ogaapolisi, oshoka ngeno omandini agehe oyega kuthamo ngele oye li moshili,” ta ti ngaaka.

Ndeitunga ta fatulula kutya, omahooli ngoka ngele ga kwatwa ko kaapolisi poomboloka, koongamba oshowo momidhingoloko ndhoka tadhi landithwa, ohaga falwa koNamra ndyoka yi li kohi yuuministeli wemona.

“Shoka kashili nando mondjila, sho itashi pitikwa nando nando. Uuna oshigwana sha mono omunilonga gwopolisi ta longo iilonga yolundhi ndoka, naya kuthe uumbangi e ta ya lopota meendelelo,” ta kumagidha oshigwana.

Ta gwedha po ta ti, koongamba dhaAngola okwa tulwa okandhandhaka taka tale omainyengo gomahooli ngoka inaaga pitikwa moshilongo. “Oshigwana nashi hulithe po onkalo ndjika yoku iyakela omahooli gokoAngola, otashi yonagula po noku shunitha eliko lyoshilongo shetu pevi,” ta ti ngaaka.

Ndeitunga ta ti, okwa lopotelwa kutya oongeshefa dhomahooli miitopolwa yokonooli otadhi hala okusa po, oshoka kape na ookasitoma.

“Ookasitoma otadhi tondokele komahooli gokoAngola, shoka tashi kanithitha wo natango aaNamibia iilonga, oshoka ngele kape na ookasitoma, aanilonga kaye na shoka taya futwa nasho,” ta popi ngaaka.

Ta kumagidha oshigwana shoka tashi kuthwa omahooli inaaga pitikwa moshilngo nasho shi hulithe po shoka tashi ningi.

Kuuyelele wa pitithwa kiifokundaneki yilwe, otaku hokololwa kutya omahooli ngoka otaga yonagula po iihauto go otaga shonopaleke ethimbo lyiihauto okulonga, oshoka anuwa inaga ndhindwa nawa.

Simon Daniel omuhingi gootekisa mOshakati okwa ti, otaya nwitha ngungula omolwa omatompelo ga yela.

“Omahooli oga londa noonkondo, ngele onda nwitha potenga, ondafa ashike tandi longele oomboha. Oshakati nOngwediva ohandiyi  ndhingoloka lomulongo mesiku, omaholi gokoAngola ogo ashike taga pitike ndje ndilonge oshoka ogena ombiliha,”ta popi ngaaka. Ta ti, oya taalela uupyakandhi wookasitoma natango tadhi londo ashike koN$10, ndyoka itayi gwanitha omahooli no shimaliwa sho mboloto.

Daniel ta ti, kombinga yoohauto tadhi yonagulwa po komahooli, halyo etompelo.

 “MoAngola omuna iihauto oyindji, naa mbyoka yongushu, ihe ohayi nwitha ashike omahooli ngoka,” ta popi ngaaka.

Caption: Aaplosi taya nwetha ngungula naya lopotwe mbala

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-04-21  Victoria Kaapanda

Share on social media