New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aatalelipo ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

Aatalelipo ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

2022-12-05  Victoria Kaapanda

Aatalelipo ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

Uuministeli womidhingoloko nomatalelepo owa kumagidha oshigwana, uuna tashi ka talela po omahala ga yooloka moshilongo, shi kale aluhe tashi thigi mpoka taya talele po pwa opala shili.

Omupoliko muuministeli moka Romeo Muyunda okwa ti omahala agehe haga hili aatalelipo naga thigwe ga yela.

“Yande ni oku ekelehi iiyagaya kehe mpoka, kale ni aluhe muna oondoloma ndhiiyagaya dhili popepi, opo mu vule oku ekela hi iiyagaya,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya mboka taya ka longitha omililo naya kala aluhe ya kwashilipaleka kutya omulilo ogwa ndhima thiluthilu, uuna ya mana okugu longitha,” ta kumagidha ngaaka.

Ta ti, omahala ngoka gena omahala gena uupalakata womandhindhiliko gontumba naga simanekwe.

Uuministeli omvo gwayi owa holola ongeyo, molwonkalo yaatalelipo komahala gomainyanyundho, sho ya ndopa okulandula oompango nomalandulathano ga tulwa po.

Aantu oyendji oya li yatalele po omafuta moshitopolwa shErongo, ihe kakwa li ya ihumbata nawa kombinga yuuyogoki womahala.

Muyunda okwa ti, oopalastika dhiiyagaya dhi li 480, okwa li dha gongelwa kaanilonga yuuministeli womindhingoloko.

“Iiyagaya mbyoka oyindji noonkondo, shoka kwa li sha pumbwa okukala oshinakugwanithwa sha kehe ngoka a talele po omahala ngoka,” ta nyenyeta ngaaka.

Ta ti, iiyagaya okwa li ya ekelwahi kehe mpoka momundhingoloko gwErongo, unene kehela tali ithanwa Dorob National Park.

“Shoka kasha li mondjila, ehala ngele olya kaka kape na ngoka ta hala oku li longitha, onkene olyi na okukala lya opalekwa uuna lya manwa okulongithwa,” ta ti ngaaka.

Muyunda ta ti, natango okwa li a ndhindhilike omaihumbato inaaga pitikwa komahala hoka ngaashi okudhana oongalo muule, nokuza mo moohauto dhawo momahala ga gamenwa.

Ta gwedha po ta ti, omahala ngoka oga pumbwa okusimanekwa omolwiinawenyo yi li mo.

Ta ti, nayo itayi kala ya nyanyukwa yi li mehala lya kakekwa kaantu omanga taya vulu oku opaleka.

Muyunda okwa ti, uuyogoki ohau eta ombili pehala. 

Ehala ngele olya yela otali kala natango lyi na ombili lyo ewanawa.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-12-05  Victoria Kaapanda

Share on social media