New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aavali ya thita po sho taya ‘thiminikilwa’ okulanda iipumbiwa yosikola

Aavali ya thita po sho taya ‘thiminikilwa’ okulanda iipumbiwa yosikola

2022-01-13  Victoria Kaapanda

Aavali ya thita po sho taya ‘thiminikilwa’ okulanda iipumbiwa yosikola
Top of a Page

Aavali moshitopolwa shaShana otaya nyenyeta sho taya kondjithilwa okulanda omambo omanga oosikola dhimwe dha gandja omambo.

 Taya nyenyeta kutya aanona yawo oya lombwelwa kutya ngele itaya gwanitha po oompumbwe dhosikola otaya ka shunithwa komagumbo.

Shoka okwa li sha geyitha aavali mboka taya nyangaanyanga oshimaliwa okugwanithapo oompumbwe ndhaanona yawo.

Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shaShana Hileni Amukana okwa koleke kuKundana kutya uuministeli welongo omumvo gwa yi owa gandja oshimaliwa sha ikolelela komatengenekothaneko goompumbwe ga gandjwa koosikola, shi longithwe okulandela aalongwa oompumbwe dhosikola. “Oshitopolwa shaShana osha li sha pewa oomiliona ne niihupe, ndhoka dha li dha topolela oosikola adhihe moshitoplwa,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, nonando oshimaliwa shoka osha ka kolota omolwaanasikola mboka ya gwedha poosikola dhimwe omuvo nguka, oosikola adhihe odhi na okugandja omambo nando haagehe.

“Itandi ka pitika aavali taya thindilwa okulanda iilongithomwa ayihe, oshoka oosikola adhihe odha pewa oshimaliwa okutsakaneka aavali ondjilakati,” ta popi ngaaka.

Amukana ta ti, pethimbo ndika kakwa li a mona olopota kutya iimaliwa mbyoka oya longithwa shike koosikola, ihe otayi kala yathika nena (mEtitatu).

Maria Shikongo ngoka e na okanona haka hiti posikola pOmeege Combined School moshitopolwa shaShana okwa ti, okwa li a tseyithilwa kaavali aakwawo mboka ye na aanona taya hiti koosikola dhimwe kutya aanona yawo oya pewa omambo  koosikola.

“Sho kwa li nda pula kutya oya li ye shi ende ngiini opo ya pewe omambo, oya fatulile ndje kutya uuministeli welongo owa li wa gandja oshimaliwa komandiki gomalongo opo ga topolele oosikola dhi landele aalongwa iilongithomwa yosikola,” ta hookolola ngaaka.

Shikongo okwa ti, oshike oosikola dhimwe tadhi gwanitha po iinakugwanithwa yawo omanga dhimwe dha mwena.

“Iimaliwa mbyoka oyi li peni? Shoka otatu shi uvu ko ashike uuna twa mono kutya oshimaliwa shoka osha longithwa shike omanga  sha li sha nuninwa iilongithomwa yosikola,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti nongele oshimaliwa shoka inashi thika ko koosikola ndhoka natango naya tseyithilwe, ihe itaya thiminikwa ya lande omambo.

Yoleni Shishani ngoka e na aanona haya hiti posikola pEhenye mOshakati okwa ti, okwa pewa omusholondondo gwiilongithomwa yosikola  yaanona ye ye li yatatu.

“Oshimaliwa ashihe kumwe okugwanitha po oompumbwe dhosikola yaanona yandje otashi pula ndje N$3 000, shoka kaandi na,” ta popi ngaaka. “Ngele oosikola odha pewa oshimaliwa dhi tu tsakaneke ondjilakati, oshike itaadhi tu lombwele tse tu tsikile naashoka tashi hupu ko ngaashi omizalo dhosikola.

Omuvali gumwe e na okanona ke haka hiti posikola Control mOngwediva, okwa ti okanona ke oka pewa omambo agehe kosikola esiku lyotango.

“Otandi pandula epangelo sho lye tu yambidhidha, noompumbwe dhosikola dhimwepo,” ta ti ngaaka.

Nangula Timoteus, ngoka naye e na okanona ke haka yi kosikola Oshakati Primary mOshakati okwa ti otapandula oshoka omvula ndjika epangelo olye ya yambidhidha kokulanda omambo.

“Ondi na aanona ye li yaali haya hiti posikola mpoka, ihe ayehe oya pewa omambo,” ta ti ngaaka.


2022-01-13  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page