New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baeteleli basizo bakupa kekezo yalitifo

Baeteleli basizo bakupa kekezo yalitifo

2022-08-22  Kuzeeko Tjitemisa

Baeteleli basizo bakupa kekezo yalitifo

Baeteleli basizo mwa likiliti za Zambezi, Otjozondjupa ni Kavanga ya Upa babilaezwa kilitifo zebafumana kwamubuso. Kanako yacwale base bakupa muuso kutalima taba yakuekeza litifo zebafiwa.

Zeo lifumaneha mwapiho yene yalilwe kimuinasipula waNdu yaMulao yabubeli, ili nisikwata sahae nebapotezi likiliti zetalu kakuba kalulo yamusebezi wabona. Kakuya kapiho, lipilaelo zeo nelifilwe kibaeteleli basizo baMasubia, Mafwe ni Mayeyi mwasikiliti sa Zambezi, Ndu yaSilena yaKambazembi, Kamaiso yaSizo yaMaherero mwasikiliti sa Otjozondjupa, hamoho cwalo ni maShambyu, maGcriku ni Mambukushu mwasikiliti sa Kavango
yaUpa.

Kanako yacwale bateli balifa lisebelezo kaufela zabaeteleli basizo. Muuso ulifa masheleñi alikana N$2 100 kakweli kwabaeteleli basizo babalikana 51 babalemuhilwe, ni N$1 800 kwamaNgambela babalikana 306, hamoho cwalo ni N$1 600 kwamanduna babalikana 306, N$1 300 kulifa bañoli kaufela balikhuta, N$1000 kulifa bakwaezi kaufela, nitifo yamafula kamwaha (quarterly) yelikana N$3000 kwalikhuta kaufela zelemuhilwe. Kacwalo muuso usinyehelwa masheleñi alikana bolule bamashumi amabeli ni licika (N$20.6 million) kasilimo kulifa likhuta. Kwanda litifo zefiwa kimuuso, mwahala 2009 ni 2016, muuso nofile limotikala zenca zamufuta wa Toyota Hilux double cab, kwalikhuta kaufela zemashumi aketalizoho kailiñwi zelemuhilwe mwanaha kaufela.

Limotikala neli zakubatusa kupeta misebezi kaufela mwalibaka zabona. Kakuekeza muuso useli kuyaha likhuta zetuna zemashumi amane mwanaha kaufela kasinyehelo yelikana bolule balobañwi. Mubusi Hage Geingob hañata unyazize baeteleli basizo kakubata kubabalelelwa kimuuso kufita sicaba sabona.

Piho hape ibulela kuli likhuta likupa muuso kutahisa silelezo kanako yakuinela litaba kakuli babañwi habakuteki likhuta. Baeteleli basizo neba bilaezi hape kuli balumiwa balikhuta haba lifiwi kanako yacwale, habana niku peta misebezi yabona. Nebabilaezi hape kuli mapokola nibona hababatusi.


2022-08-22  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media