New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Blvc Boxx Entertainment otayi ka imba koAmphitheatre

Blvc Boxx Entertainment otayi ka imba koAmphitheatre

2019-04-18  Pinehas Nakaziko

Blvc Boxx Entertainment otayi ka imba koAmphitheatre

WINDHOEK-Ongundu yaaimbi yatano yedhina Blvc Boxx Entertainment otayi ka nyanyudha noku ulika uunongo wawo poshiindingili shotango shoSoundwave Africa poZoo Park Amphitheatre mesiku lyoCassinga muMai 4. 

Ongundu ndjika yi na aahikingalo ngaashi TopCheri, Tesh, Athawise, King Elegent, Princelou Faragama, oyali yashaina ishewe omuhikingalo omupe gwehina Slime, oya tokola ya mana mo opo ya ka nyanyudhe kehe gumwe ngoka ta ka holoka. 
Oshiindingili otashi hiya engathithi lyaantu ye vule eyovi ya kale ya holoka, yo yanyanyukwe pamwe. 
Ongundu ndjika okwa li ya holoka po nehuku lyawo yoyene lyedhina Black Box, ndyoka tali ka mona aaholokepo koshiindingili shika ayehe ya zala oonguwo oonduudhe, molwa esiku lyoCasinga.

Ongundu oya popi ishewe kutya otayi ka kwathelwa okwiimba kaahikingalo ngaashi ongundu yoPDK, Sunny Boy, KP Illest, Twazies, Lioness, Sunny Boy naNga-I oku eta po oshituthi sha dhenga mbanda. 

Oshituthi shika okwa li sha tseyithwa oshiwike shika kehangano lyoSoundWave Africa pehala lyokunwa nokulya lyo The Garden Inn 13 Etiyali lyoshiwike shika. Ehangano ndika otali gandja ompito ombwaanawa kaahikingalo mboka aashona opo ya ulike uunongo wawo komeho gengathithi enene. 

Ehangano ndika okwa li lya tsu uukuni kumwe noZoo Park Amphitheatre, ehala ndyoka lyi li mokati koshilandopangelo, opo lyi vule oku nana engathithi lyaantu oyendji lela. 
Uutekete woshiindingili shika otawu ka adhika kooN$50, omanga mboka waanenentu tawu ka adhika kooN$300, notawu monika okupitila komalungula www.eventstoday.com.na. Oshituthi otashi ka tameka po12h00 sigo 23h00.


2019-04-18  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media