New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo lodoolopa yaNgwediva la xulifa po oilonga yokutunga epandaanda

Elelo lodoolopa yaNgwediva la xulifa po oilonga yokutunga epandaanda

2021-04-30  Festus Hamalwa

Elelo lodoolopa yaNgwediva la xulifa po oilonga yokutunga epandaanda

Okampani ei kwa li tai tungu modoolopa yaNgwediva oya lombwelwa manga opo i xulife po oilonga yokutunga. Momushangwa wa pitifwa komupopiliko welelodoolopa yaNgwediva Jackson Muma owa shangwa tau ti kutya ehangano lokutunga ledina Neu Olulya Trading CC ei kwa li la pewa oshinakuwanifa shokutunga epandaanda opo li kale la xulifa po oilonga yalo yokutunga epandaanda meendelelo ngaashi tashi dulika.

Muma okwa ti ehangano eli lokutunga okwa li la pewa oshinakuwanifa shokutunga epandaanda omudo wa dja ko muNovemba, ashike vati ola dopa okuwanifa po oshinakuwanifa shalo eshi kwa li la udaneka tali ka longa.

Epandaada okwa li la ufwa opo li kale la pwa okutunga ngeno meemwedi 8, ashike fiyo opapa ola dopa okulonga oshinakuwanifa shalo.

Momushangwa waMuma otau hokolola kutya vati ehangano eli kwa li la pewa otendela yokutunga ola dopa okukala taliya koihongi ei ya kala nokuningwa kelelo laNgwediva shi na sha noilonga yavo. Vati ola dopa yoo vali okukala tali yandje olopota kelelo lodoolopa kombinga nghee epandaada tali tungwa.

Ehangano eli okwa li la pewa oshimaliwa sheemiliona N$6,3 kumwe opo li kale la mana oilonga yalo. Muma okwa ti ehangano eli inali litulamo moilonga yalo, onghee ola lombwelwa opo li kale la xulifa po oilonga yalo meendelelo ngaashi tashi dulika. Okwa ti elelo lodoolopa yaNgwediva otali twikile nokuyandja omayakulo a pumbiwa koshiwana.


2021-04-30  Festus Hamalwa

Share on social media