New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Epandaanda lyaMandume Ndemufayo lyapata pakathimbo

Epandaanda lyaMandume Ndemufayo lyapata pakathimbo

2020-09-04  Victoria Kaapanda

Epandaanda lyaMandume Ndemufayo lyapata pakathimbo

Elelo lyondoolopa yaNgwediva otali kumagidha aalongithi yopate, ya longithe oondjila dhilwe omanga taya longo epaandaanda ndyoka enene mOngwediva.
Epandaanda lyaMandume Ndemufayo olyo ndyoka lya taakana Ongwediva okuza pomarobota, lya pita poSpar sigo okoCorner Shop mOngwediva.
Omugandjimulombo mombelewa yelelo lyondoolopa ndyoka Jackson Muma okwa ti, ombinga yimwe yepandaanda ndyoka olya pata pakathimbo okuza nena.

“Aalongithi yopate otaya indilwa opo ya longithe oondjila dhilwe omanga epandaanda ndika tali longwa, okutulwa iingambeki yokuhingilila. Otatu katseyitha uuna tayi patuluka, ngele ya pu okulongwa,” Muma ta ti ngaaka.
Muma ta gwedha po ishewe ta ti, ondjila ndjoka otayi longwa okuza pondalaye yongeleka Roman Catholic sigo opondalaye yoGloria Dei Parish.


2020-09-04  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media