New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Epeya lya dhipaga iimuna nokufika po omagumbo mUuvudhiya

Epeya lya dhipaga iimuna nokufika po omagumbo mUuvudhiya

2020-09-25  Victoria Kaapanda

Epeya lya dhipaga iimuna nokufika po omagumbo mUuvudhiya

Omikunda dhili ne, odha ponokelwa komulilo ngoka tagu ithanwa epeya ndyoka lya fike po egumbo, omahiha giilya oodhalate dhomapya, omahala guulithilo eta gu dhipaga iimuna moshikandjohogololo shUuvudhiya moshitopolwa shaShana.
Omunambelewa moombelewa dhoshikandjohogololo shUuvudhiya Gustav Kanana okwa ti, pokati komasiku 08-12 Sepetemba nuumvo, oodhalate  dhomagumbo ge li 46, momukunda Ehafo lyaKandenge nomagumbo gahamano momukunda Onakapya odhahanagulwapo komulilo.
“Omagumbo ge li 19, momukunda Onaushe oga hanagulwa komulilo. Natango oodhalate dhomapya mwakwatelwa, omagumbo gatatu oge na iimuna ya dhipagwa komulilo ngoka,” Kanana ta ti ngaaka.

Kanana okwa popi ta ti, nonando omagumbo agehe oga thigwa pomutenya komulilo, ombelelwa yawo, kayi na omakwatho hayi gandja okukwathelwa omagumbo ga adhika kuupyakadhi watya ngaaka.
Ta ti, shoka ohashi ya po uuna ya mono omayamukulo oku za koombelelwa onene dhoshitopolwa, kutya oshike ye na okuninga po, na nkene omagumbo ngoka gena okupewa omakwatho.
 “Pethimbo ndika, ongele ashike pena Aasamalia aamutimahenda mboka taya vulu okukwatha naashoka taya vulu, unene okukwathela omagumbo ngoka ga pilwa iilya yawo.

Egumbo  lyaKuku Lavinia  Katanga momukunda Onaushe olya pi niikombo yili 25, Yili 16 a si ethimbo olyo ndyoka. Iikombo iheyali ya hupupo ashike natango otayi siisile, tayi ehama.
Omona gwomukulupe Hilma Katanga okwa ti, natango kaye na omukumo ngele iikombo  mbyoka iheyali  ya hupu po otayi kala nomwenyo oshoka kayi li nawa.
“Otuna elago oshoka omulilo okwa li twe gu monene po, e ta tu tameke okudhima niihale oshoka okwali twa tila guthike megumbo,” Hilma Katanga a popi ngaka.
Ta ti, iikombo yawo okwali ya pile komulilo mekowe, sho kwali yafalwa kuulithilo. Ta ti, omulilo ngoka ogwa hanagula omagumbo ogendji.
Ta popi ta ti, shika osha eta uupyakadhi momagumbo gamwe ngoka ka gena aayambidhidhi. “Olye teya kwathele oku eta po oodhalate dhoka, niilya mbyoka ya pya po,” ta pula.

Katanga okwa hokolola ta ti, omulilo ngoka gwa fike momukunda gwawo, aniwa ogwa etwa kokanona komimvo heyali kali katumwa ka katale okapalwa kokandunda kaandjawo. Okanona hoka oka katema okapalwa mondjila okushuna kegumbo.
“Omulilo ngoka ogwa taandele nomwiidhi oku za momukunda gwetu, Onaushe tagu yi kOmusati gwaNiita sigo Ehafo lyaKandenge.  Ota tu pandula oshoka kape na omuntu a monithwa oshiponga komulilo,” Kandenge a popi ngaaka.
 


2020-09-25  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media