New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Epeya lya faalele omwenyo gwomukulupe

Epeya lya faalele omwenyo gwomukulupe

2021-09-15  Victoria Kaapanda

Epeya lya faalele omwenyo gwomukulupe
Top of a Page

Kansela gwoshikandjohogololo shUuvudhiya Timoteus Shivute okwa koleke eso lyomukulupe gwomulumentu ngoka a li a si konima a li a pi shi nyanyaleka momukunda Ondulu nOmongwa.

“Omulilo ogwa ningi uupyakadhi uunene moshikandjohogololo muka. Omukulupe ngoka okwa li a pi ethimbo kwa li ta kunkula omwiidhi pooha dhegumbo lye, sigo omulilo gwe mu nyenge e tagu mufike,” ta hokolola ngaaka.

Ta ti, elalakano okwa li lyoku opaleka pooha dhegumbo lyawo, nomukulukadhi gwe sho a tondoka onkugo konima sho a li a uvu omusamane gwe ta kugu, okwa adha nale a pya shi nyanyaleka nokwa li a ka hulithila koshipangelo.

Shivute okwa ti omulilo ogwa holoka iikando ine moshikandjohogololo shawo, gwa fika nokuhalakanitha omakowe, omiti oshowo uushitwe.

“Otwa lopotelwa oondhalate dhomakowe ga pipo, iimuna koohambo oshowo omiti. Shika eyonagulepo lyuushitwe, onkene omulilo ogu na okukondololwa opo ku yandwe omawupyakadhi goludhi nduka,” ta popi ngaaka.

Ta ti, oya ndhindhilike lela omulilo ogo uupyakadhi uunene wa taalela Uuvudhiya.

Kansela okwa kumagidha oshigwana shi kwate omulilo nuukeka, opo omililo dholudhi ndoka dhi hule okuholoka.

“Oshigwana nashi kale sha ndhindhilika kutya omulilo ohagu taandelekwa kombepo, onkene oshigwana nashi kale tashi kondolola omililo uuna tashi tema, nuuna sha mana okutema, okukwashilipaleka kutya omulilo ogwa dhima thiluthilu,” ta kumagidha ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, omagumbo ngoka haga ningilwa omiyonena dhombaadhilila, ngaashi oondhalate dhomakowe gawo ga pya po, iilya nenge iimuna ohaga vulu okukwathelwa kepangelo, ihe shoka ohatu shi tseya uuna twa mono omayamukulo okuza koombelewa oonene dhomuPresidente gwoshilongo.

“Omulilo ogu na okukondololwa opo kaagu holoke, onkene shika nashi tameke okuza megumbo kehe. Oshigwana nashi kunkule omwiidhi pooha dhomagumbo oshowo kehe pehala omulilo tagu vulu oku andjakana gu ete omawupyakadhi,” Kansela ta popi ngaaka.

Maria Nakatana  gwomukunda Alusaati okwa ti, ethimbo ndika ohali kala etilithi kuyo, oshoka omulilo ihagu ziilile ko, oto mono ashike omulilo gwa yaka mekoye nenge gwa thiki nale megumbo.

“Ihatu kotha we twa mbonyoka oshoka omililo ndhoka kadhi shiwike mpoka tadhi zi. Otandi kumagidha wo natango aakuluntu momagumbo ya kale ya tula nawa uupalwa kaawu dhanwe kaanona,” ta kumagidha ngaaka.


2021-09-15  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page