New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ethimbo lyokuhawaleka oshikukuta lya lelepekwa....Omuyalu gwaamboka ye li mompumbwe gwa yi pomiliona

Ethimbo lyokuhawaleka oshikukuta lya lelepekwa....Omuyalu gwaamboka ye li mompumbwe gwa yi pomiliona

2019-10-03  Loide Jason

Ethimbo lyokuhawaleka oshikukuta lya lelepekwa....Omuyalu gwaamboka ye li mompumbwe gwa yi pomiliona

WINDHOEK-Omuprima gwoshilongo Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa tseyitha kutya ethimbo ndyoka lya nuninwa okuhawaleka oshikukuta otali undulilwa komeho opo epangelo lyi tsikile nokugandja oshikukuta kaakwashigwana ya wape okuhupa ondjala.

Shika Kuugongelwa-Amadhila okwe shi popi ongula yohela omanga a li ta gandja etseyitho koshigwana shi na sha nankene oshikukuta sha enda momukokomoko ngoka omanga sha li tashi gandjwa.

Oshikukuta osha li sha ningilwa omalongekidho petameko lyomumvo nguka sho Omupresidente Hage Geingob a holola kutya hamuntu ta si ondjala moshilongo noshikukuta osha ninga ompumbwe yopashigwana. Oshikukuta osha li sha tamekwa okwaandjaganekwa petameko lyaMai nosha tegelelwa okuhula po ngeno mugatano gomweedhi nguka. Ashike Kuugongelwa-Amadhila okwa hokolola kutya shilindi manga, otashi tsikile ashike sigo omugatano gwomweedhi Maalitsa omumvo twa taalela.

Ngoka okwa hokolola kutya ngashingeyi oshikukuta shoka sha kwatela mo omeya, iikulya yiimuna noshowo iikwawo yilwe osha tegelelwa okukotha oshimaliwa shi vulithe poomiliona N$573.
“Otwa ndhidhilike kutya onkalo yombepo oya shendja ngashingeyi itayi ulike ya fa tayi lokitha omvula, onkene nduno oya guma unene aakwashigwana yetu yomomikunda, uulithilo wiimuna nawo owanayipala,” osho omupilima a hokolola ngaaka komeho gaatoolinkundana.

Okwa ti ngashingeyi nduno moshikukuta shika oshitiyali epangelo olya tokola kutya otali dhenge omuthindo pokuhupitha oomwenyo dhaantu kayase kondjala noshowo omatungilo ga kola momikunda ndhoka dha thigwa po kehumo komeho opo kaadhi dhengwe unene koshikukuta konakuyiwa.

Okwa ti kutya sho nduno oshikonga shoshikukuta sha tameke nuumvo omagumbo ge vulithe 42 000 oya li ya hawala oshikukuta pethimbo lyoshiluku shotango.

“Aniwa konima yethimbo opwa li pwa ningwa oshikonga shomuule opo aantu mboka ya pumbwa oshikukuta ya talululwe ashike omwaalu ngoka ogwa londo naogwa yi po172,938,” osho a hokolola ngaaka.
 Ashike okwa hokolola kutya momwedhi gwa zi ko oshikonga shokutalulula mboka haya lala ya tala omundilo nokukala ye li mompumbwe yiikulya osha li sha ningwa naantu ye vulithe po908,018 oya gwana okumona oshikukuta ngashingeyi .

Okwa ti kutya omanga nduno epangelo lyiipyakidhila noshikonga shika oshi li oshinakugwanithwa shaaleli okutotha mo mboka ye na iikulya iishona okwiipalutha ngele iikulya yawo ya pu po opo ya mone iipalutha.


2019-10-03  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media