New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Exit ta ka thikitha Aanooli momvula ompe

Exit ta ka thikitha Aanooli momvula ompe

2018-12-21  Pinehas Nakaziko

Exit ta ka thikitha Aanooli momvula ompe

¦ Pinehas Nakaziko

WINDHOEK - Ngaka ogo kwatengenekwa taga ka kala omainyanyudho omanene monooli yoshilongo, sho omuhikingalo gwoKwaito, Exit taka thikitha aaholi yomainyanyudho momvula ompe.


Uusiku mbuka tawu ka kala Desemba 31 Exit okwa tegelelwa a kaninge omainyanudho gatatu mongulohi yimwe, moka ta ka ulika nokutseyitha oalbuma ye ompe yedhina ‘The Life of Kunta Kinte’ oshowo euliko lyomizalomwa dhe lyoRockaz, pamwe noshiindingili shomainyanyudho shoka shokuthikitha aantu momvula ompe, yo2019.


Omainyanyudho ngaka otaga ka ningilwa poBennies Entertainment Park mOngwediva.  Exit ngoka e li omuhikingalo te shi enditha nawa ngele tashi ya moongalo dhe dhoKwaito okwa ti ye ota ka gandja omainyanyudho ga kwata miiti, nagweyulu ot eki ipelwa ongulohi ndjoka, okuza koongalo dhomulyo omuwanawa, osho woo euliko lyomizalomwa opo dha zi moshipakete dhoRockaz.


Shika osha holoka sho Exit a li a pititha oalbuma ye ndjoka ontihetatu omasiku hamale ga piti, ndjoka ya kala noku shi enditha nawa mpaka naampeyaka. Shika otashi ka kala ishewe oshikando shotango oalbuma ye tayi tseyithwa pambelewa.


Oalbuma ndjika oya lukwa edhina ndyoka ‘The Life of Kunta Kinte’ nelalakano lyoku taandelitha uuludhe womuntu, nekondjo lyoshipa oshiluudhe muuyuni. Moalbuma muka Exit oku li a kwathelwa kaahikingalo oyendji yomoshilongo okuza kuSunny Boy sigo AJ Fresh, mboka a li e ya indile opo ye mu kwathele moongalo dhe dho dhigandje omulyo gwa yoolokathana.

Otamu adhika ishewe oongalo dhi thike po18, moka mwa kwatelwa Omadhina Omanene, okutumbulapo ashike dhimwepo.
Okukala kwa Exit oomvula 11 mehangano lyoongalo, nokupititha oalbuma ye ontihetatu, Exit okuwete a thika pomuthika gwopombanda. Oongalo ndhoka e dhi tamekele ashike e na oomvula 19, nongashingeyi oku li e na oomvula 29, Exit okwa ti ye oku li a thika ponkantu ndjoka yokukala omuhikingalo omunene moshilongo, noongalo dhe odha ninga dhoshikuluntu, nomwaalu gwaasapoti ye ogu li tagu pula komeho.


Kombinga yoshiindingili shika, unene peuliko lyomizalo dhoRockaz, Exit okwa ti ye oku li ishewe a hiya aanduuluki yiikutu okuza konooli yoshilongo opo ya ulike iilonga yawo. Kombinga yomainyanyudho goongalo, Exit okwa tseyitha kutya aahikingalo yamwepo mboka mwa kwatelwa Female Donkey, Sunny Boy, Bantu, Kapa Kamande, ML naQondja otaya ka ulika iitalenti yawo.


Uutekete woshiindingili shika otawu ka kala wu li pokati koodola dhaNamibia 60-100, naanona otaya ka futa oodola 20.


2018-12-21  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media