New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iihakanwa yefundja otayi pumbwa omakwatho

Iihakanwa yefundja otayi pumbwa omakwatho

2023-02-08  Victoria Kaapanda

Iihakanwa yefundja otayi pumbwa omakwatho

Oshitopolwa shaShana otashi indile omakwatho moshigwana opo ku yambidhidhwe aantu ya pita po300 mboka ya tembudhwa komalukalwa gawo komeya gefundja. 

Efundja olya hanagula omagumbo ge li 50 moshitopolwa shaShana. 

Aantu oya tutilwa kookamba dhopakathimbo dha yooloka ngaashi kEhenye, kuAdolf oshowo kOshinyadhila moshitopolwa shaShana. 

Nonando epangelo lya kambadhala mpoka tali vulu okuyambidhidha aantu mboka okuya tutila komahala hoka, inaya za oshimaliwa shasha. 

Nonando ongaaka, natango inaya gwanithilwa po ayihe taya pumbwa omanga ye li komitunda hoka. 

Komahala hoka ya tulwa oya tulilwa ko olusheno, uundjugo, oopomba dhomeya oshowo omukeeleli gwomaliko opo ya kale megameno. 

Omunambelewa omukuluntu moombelewa oonene dhoshitopolwa shaShana Teopolina Hamutumua okwa ti, okupitila mokakomitiye taka ungaunga nefundja moshitopolwa shaShana, otaya indile oshigwana, unene aanangeshefa opo ya yambidhidhe naashoka taya vulu nenge ye na po. 

“Omakwatho ngoka taga pumbiwa unene ongaashi oonete dhoomwe, iikulya, iikwathewa, ootenda, uuwato, omiti dhokukelela oomwe, omiti dhokoopaleka omeya ga kaka, ootenka dhomeya nooshako dhomavi, uundjugo wopakathimbo, iikuni, omakumbatha nomatalashe oshowo oondjatha dhokuyoga momeya,’’ ta totha mo mbyoka ya pumbiwa unene. 

Hamutumua okwa ti iinima a tumbula hayo awike ya pumbiwa, ihe oombyoka ya ndhindhilike tayi pumbiwa unene okuyambidhidha omanga aantu mboka ye li komitunda. 

Ta ti, kehe ngoka ta ka kala e na ehalo lyokuyambidhidha aantu mboka na dhenge konomola 0811270990, ta pula Jonas Kapenda. 

“Shoka twa pumbwa unene oonete dhoomwe, oshoka otu li pooha nomwiidhi oshowo omeya. Yamwe yomutse oye na omategelelo, nompito yokukwatwa komukithi gomalaria oyi li pombanda,’’ Selma Shivute, e li kootenda kEhenye ta ti ngaaka. 

Ta gwedha po ta ti, oshikwawo okutyaya iikuni, mpaka tu li oposhana kape na iihwa. Ta ti, ngele owa yi komeho, owu uka mondoolopa, onkene oye na okulanda iikuni opo ya vule okuteleka pevi. ‘’Otatu galikana omvula kaayi loke manga, oshoka itatu ka lya. Olye ta teleke ta lokwa?’’ ta pula ngaaka. 

Shivute okwa ti, nonando ohaku tiwa omuwambo ka pandula, ye ota pandula komayambidhidho agehe ya ningilwa. 

vkaapanda@nepc.com.na 


2023-02-08  Victoria Kaapanda

Share on social media