New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iikulya yoshikukuta kayi shi yoonakuningila ‘pohaulwawo’

Iikulya yoshikukuta kayi shi yoonakuningila ‘pohaulwawo’

2024-05-21  Victoria Immanuel

Iikulya yoshikukuta kayi shi yoonakuningila ‘pohaulwawo’

Omukuluntuwiliki mombelewa yomupilima I-Ben Nashandi okwa ti iikulya yoshikukuta kayi shi yaantu mboka yi ihole, ihe oya nuninwa aantu ye li shili mompumbwe yiikulya.

Nashandi okwa yamukula ngaaka sho a li a pulwa koshifokundaneki shika opo a tye ko sha kiikulya yoshikukuta tayi fekelwa yi li pongushu yoN$100 000, mbyoka anuwa ya adhika kofaalama yopaumwene. 

“Sigo oompaka kandi na uuyelele awuhe, onde shi lesha owala moshifokundaneki. Onda tegelela uuyelele awuhe okuza koombelewa oonene dhopashitopolwa kOshikoto, opo tu vule okugandja uuyelele wi ihwa po,” Nashandi ta ti ngaaka.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi lyiiningwanima hayi holoka mehuliloshiwike, iikulya mbika oya adhika kofaalama yedhina Leeu Pos moshikandjohogololo Guinas mEtitano.

Otaku hokololwa kutya okwa li kwa ningwa oshikonga showina, sigo oko aalama hoka kwa adhika iikulya yoshikukuta.

Omukuluntuwiliki moombelewa oonene dhoshitopolwa shaShikoto Christella Mwenyo okwa ti inaya lopotelwa pe na iikulya ya kana moshitopolwa shawo.

“Ombelewa yetu inayi lopotelwa pe na iikulya ya kana moshitopolwa shetu, onkene itandi vulu okutya ko sha koshinima shika natango,’’ ta ti ngaaka.

Nonando omukuluntu gwopolisi gwoshitopolwa shaShikoto Tepolina Kalompo-Nashikaku a kwashilipaleke kutya ope na iikulya ya adhika kofaalama yi li po pi nOshivelo, ina ya muule washo.

“Ondu uka moshigongi, otandi ku galukile ngele nda zi mo, opo ndi ku pe ehokololo lyi ihwa po,’’ ta ti ngaaka.

Sigo ethimbo oshifo shika sha ka nyanyangidhwa Kalompo-Nashikaku ina galukila oshifokundaneki shika opo a yelithe ngele omufekelwa okwa mangwa po.

-vkaapanda@nepc.com.na  


2024-05-21  Victoria Immanuel

Share on social media