New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iikwamboga oya simana

Iikwamboga oya simana

2022-07-14  Victoria Kaapanda

Iikwamboga oya simana

“Oshikunino shandje ihashi pe ndje ashike iipalutha nenge oshimaliwa shokukandula po omaupyakadhi oshowo oompumbwe dhandje, ihe ohashi etitha wo ombili megumbo lyandje.”

Ndhoka odha popiwa kuMaria Shiningayamwe gwomomukunda Oshipanda moshitopolwa shaMusati, nokwa ti, oku na oshikunino shu udha iikwamboga ya yooloka  oshowo oshikunino shiimeno.

“Egumbo lyandje olya ziza nawa, okuza kuJanuali sigo oDesemba, nomwenyo gwandje ohagu kala gu udha ombili,” ta popi ngaaka.

Ta ti, uuna a yematithwa, ee ta egulula oshikunino she shoka, ee ta dhingoloka mo nena nongeyo ndjoka iha mono kutya ohayi yi peni.

Ta gwedhapo po kutya oyendji kaye na ontseyo yelalakano lyiikunino, nonando oyendji ohaya lalakane okulanditha okumona oshimaliwa.

Ta ti, oshikunino ohashi dhana onkandangala onene moonkalamwenyo dhaantu.

“Oshikunino shandje shoka nda kuna omiti niimeno ya yooloka, ohandi shi ithana oshipangelo, oshoka uuna nda kwatwa kuuvu ngaashi omikolo neshikisha oshowo uuna ndu uvite ombunda tayi pi nenge olutu lwa loloka, omo handi kutha omiti dhandje moka,” ta hokolola ngaaka.

Shiningayamwe okwa ti, oha fulikitha omafo ngoka ee ta nu, ano oha dhungu omiti dhe mwene.

Ta ti, koshipangelo keshiko we, oha ipanga ye mwene.

“Oshimaliwa shandje meke ohashi zi mo pamalupita, uuna tandi landa shoka itaashi vulu okuza moshikunino shandje,” ta popi ngaaka.

Okwa popi kutya moshikunino she shiikwamboga omu na oomboga adhihe dhopaali, oonyanga, omatama, uunona wamundesha, omakapa  nosho tuu.

“Uuna ookasitoma dha tokola okulanda esiku ndyoka, mesiku ohandi vulu okulonga N$5000, nuuna kaape na ookasitoma nawa ohandi zimbuka N$1500-N$2000,” ta ti ngaaka.

Ta ti, ota pandula oshoka oshikunino she shoka osha kutu wo aantu yatatu mboka haye mu longele.

Shiningayamwe okwa ti, nonando ta tanga uuwanawa woshikunino, oshi na woo natango uuwinayi.

‘’Ohandi longitha oshimaliwa oshindji okulanda omiti, okukeelela uupuka wu iteyele miikunino yandje, shoka hashi vulu okushunitha oshikunino monima noonkondo,”ta popi
ngaaka.

Zeneth Martinus ngoka ha longo moshikunino shoka okwa ti, omalutu gawo ogo to tala, opo wu itaale kutya okulya iikulya ya ziza oku na uundjolowele.

‘’Oshikunino shetu otashi tu longele uuwanawa okuza kiikulya oshowo okumona oshimaliwa shokugwanitha po oompumbwe dhilwe,” ta ti ngaaka. – vkaapanda@nepc.com.na

 

Oshikunino shombili… Oshikunino shiikwamboga nomiti osha hokololwa  kuMaria Shiningayamwe kutya ohashi mu uvitha nawa komwenyo


2022-07-14  Victoria Kaapanda

Share on social media