New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iipotha yoCovid-19 ya londa ishewe

Iipotha yoCovid-19 ya londa ishewe

2020-04-06  Loide Jason

Iipotha yoCovid-19 ya londa ishewe

Loide Jason 

Nonando epangelo olya tula po oondjindikila noompango mokulwitha ombuto yoCovid -19 ndjoka ngashingeyi tayi li aantu moshilongo, omwaalu gwiipotha ya kolekwa yaantu mboka yena ombuto ndjoka  onkee ngaa tagu londo.
Ominista yUuhaku nUundjowele Kalumbi Shangula oya lopota ishewe iipotha iyali ya gwedhwa po, na ngashingeyi moshilongo omuna aantu 16 mboka taya lumbu nombuto ndjoka tayi li aantu muuyuni, na oya talikwa ko onga omukithi gwa nika oshiponga, oshoka ohagu taandele meendelelo.
Shangula okwa hokolola koRadio yomuzizimbe yoNBC, ongula  yOsoondaha kutya,  aakwashigwana yeli yaali oyali ya monikwa omadhidhiliko gwombuto ndjoka ya tumbulwa pombanda na okwali ya ningwa omakonaakono. Okwati iizemo yomakonaakono ngoka oya za mo ongula yOsoondaha, na oyali ya kolekwa kutya aantu mboka oyena ombuto ndjoka.
Okwa tsikileko tati kutya monena ngashingeyi omwaalu gwaantu mboka ya ningwa omakonaakono moshilongo oku konaakonwa omukithi nguka ogwa thikama paantu, 362, moka yamwe yo mu yo  yeli 206 yali yakonaakonwa kehangano lyedhina Namibia Institute of Pathology(NIP) na 156 oyali ya konaakonwa kehangano lyedhina  Pathcare, mboka yali ya tumu omakonaakono ngoka koshilongo South Africa opo ga kakonaakonwe.
Shangula okwa hokolola kutya  oshipotha oshiti 15 omuluntu gwomimvo 31 ngoka ali ayi momakwatathano nakuume ke omukwashigwana gwaSouth Africa momasiku 26 gaMaalitsa nuumvo. Okwati kuume ke ngoka opo ashike a zi koSouth Africa.
“Oshipotha shoka oshali nduno sha lopotwa kokaclinic kedhina Robert Mugabe momasiku sho gali 30 gaMaalitsa , ena omanyenyeto gwomukolo, olutu alweehama, ta ehama pomuliwu, ye ta fudha nuudhigu,” osho Shangula a hokolola ngaaka. Okwati nguka eli omulongi keyithano okwali a konaakonwa , na omayamukulo ogeya taguulike kutya okuna omukithi.  Okwati oshipotha oshikwawo shoka shili oshipe na oshiti 16, ooshoka shomundohotola  ngoka  a li aya  koshilongo osho tuu shoka. Okwali  iigandja yemwene  kokaclinic oko tuu hok nomadhidhiliko ga fa ga mukwawo ngoka a tumbulwa pombanda.
 Shangula okwati aalumentu ayehe mboka yaali ngashingeyi oye ya ikalekelwa noonkalo dhawo otadhi etitha omukumo lela.


2020-04-06  Loide Jason

Tags: Oshana
Share on social media