New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Infantry FC oye enyakwa lyoMan Of Action Tournament

Infantry FC oye enyakwa lyoMan Of Action Tournament

2019-04-26  Shipi Elago

Infantry FC oye enyakwa lyoMan Of Action Tournament

Okahao - Osipana yoInfanry ya za popepi nOkahao ehuliloshiwike lya za ko oya li ya yi moshipala Okahao Legends noku ka keleka opo ka ka sindane po ekopi lyaMan Of Action iikando itatu ya landulathana.

Shipanga okwa li ta nyenge Nangolo medhingoloko lyahugunina lyuudhano mbuka molwaashoka oosipana ndhika mbali ndhoka wo dha palathana oongamba kapwa li pu na ndjoka ya li ya hala okutulwa kohi konkwao.
Ashike okahao hoka ka li nale taki itungile uugumbo kutya ota ka sindana po ekopi ndika iikando itatu ya landulathana oka li ka pewa nambwa.

Infantry okwa li a dhenge mo Okahao Legends 2-1 nokuyakula po ekopi ndika oshikando shotango mondjokonona okuza tuu sho lya li lya totelwe.

Okahao oka li ka gwile pehala etiyali, noka li taka hekumuna oshoka oka yonenwa ondjokokona kaamati yoInfantry.
Ekwalyamushemo nonuumvo olya li lya huulile pehala lyalyo ekulu, ano ehala etine nando olya li lyi na aamati taya tsu nokuthiminika, mboka ya li ya thigi oyendji taya tsu omazima, ashike omupya inagu ya za natango oshoka oya li ya pitithwa mo muudhano kOkahao nando ya li ye shiningi okupitila meyulu lyonane.

Uukwalumbe nawo wo nando owa li we ya noshipandi shaadhani owa li wa tsuwa mo iilyaalyaka muudhano, na ina wu matha mo sha owuna ashike oku ka ninga oshithigilwa wo wu galuke wa pama omumvo tu uka oshoka owa li wa dhengwa mo muudhano mbuka nando oyendji mboka haya popilile oya li yewete kutya owu na osipana ya nuka po.

Uudhano mbuka owa li wa patululwa komupeviminista gwemona, Natango Iithete ngoka a li a dhenge omuthindo kesimano lyomawudhano, nokwa indile opo uudhano mbuka wu kale nokuhuma komeho wo wu ka adhike komapipi tage ya.

Okwa li wo a holola kutya Man Of Action Eddy Wilbard ngoka a lukilwa uudhano mbuka okwa li omuntu gwomawudhano na ka li ike e hole uudhano wumwe okwa li wo ha unganeke uudhano ngaashi wobokisa,uuthanguthangu nosho tu.
Uudhano mboka ohawu dhanwa aluhe kehe omumvo pethimbo lyaPaasa naohawu dhanwa kaantu mboka ye na omimvo 30 noku ya pombanda.


2019-04-26  Shipi Elago

Tags: Omusati
Share on social media