New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / KOkaku kwi inyenge ishewe …iikombo anuwa ya likila koshigunda komanima ga fa omambungu

KOkaku kwi inyenge ishewe …iikombo anuwa ya likila koshigunda komanima ga fa omambungu

2020-01-14  Staff Reporter

KOkaku kwi inyenge ishewe …iikombo anuwa ya likila koshigunda komanima ga fa omambungu

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA - Aanegumbo yaNatanael Petrus momukunda Okaku moshitopolwa Oshana oya thigwa momalimbililo, sho iikombo ihetatu ya longelwa omuyonena anuwa komanima ga fa oombwa nomambungu.
Oshiningwanima shoka anuwa osha holoka okupendukila Omaandaha lwopotundi 03h00 yongula. Gumwe gwomaanegumbo Ester Petrus okwa lombwele Kundana pangodhi ta ti iikombo oyali ya likila koshigunda komanima inaye ga mona nale.

Omunegumbo ngoka okwa ti oya li ya uvu oombwa tadhi gwedha dha pandeka mokati kuusiku. Okugwedha okwali kwa pimbile sigo ya zi mo moondunda ya ka tale kutya oshike tashi gwedhwa koombwa itadhi mwena.
“Sho twa piti mo moondunda otwa uvu iikombo tayi lili. Otwa pendula aanegumbo ayehe, tu ka tale kutya oshike. Sho twa hedha popepi otwa mono omanima ge li gatatu omanene nuushona wu li uyali wa hangakanena oshikombo shimwe,” Petrus ta ti ngaaka.

Ta ti sho ye ga minikile nootoshe oga matuka po ihe nani inaga ya kokule. Oya li ya mono ompito yokuya koshigunda, hoka ya li ya adha ko oshikombo shimwe sha sa.

Ester okwa ti iikombo yi li ine oya tsuwa nomakaha momalutu, notayi ende tayi shongola. Ta ti kaye na omukumo ngele otayi kala nomwenyo.

Oshikombo shoka sha sa, oya li ye shi fala megumbo, ihe natango omanima oga  galukile koshigunda ee taga tsikile okulonga iilonga yawo.

“Omanima ngoka oga fa oombwa nenge omambungu walye, oga yi ashike sho kwa shi.” Petrus ta ti ongula sho ya shuna ko koshigunda oya adha iikombo yilwe natango ya sa.

Okwa ti shika hasho oshikando shotango omanima taga ponokele oshigunda shaandjawo.  Oomvula heyali dha piti, omanima ngangoka oga dhipagele iikombo itatu.

“Tse otwa tila notwa lulilwa komanima taga ponekele iimuna yetu. Kakwa li tu na nkene tatu vulu oku ga tidha oshoka natse otwa li twa tila okuya popepi nago,” Petrus ta fatulula a popi ngaaka.
Okwa ti otaya pula ekwatho moshigwana kwaangoka ta vulu oku ya pa uuyelele kutya iikombo mbyoka ya hupa po otaye yi pe omuti guni, opo ye yi kalekepo kayi se, nenge shilwe shoka ye na okuninga.


2020-01-14  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media