New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mboka anuwa ya mbokola oshikukuta kOshikoto ya dhitikwa

Mboka anuwa ya mbokola oshikukuta kOshikoto ya dhitikwa

2024-05-29  Victoria Immanuel

Mboka anuwa ya mbokola oshikukuta kOshikoto ya dhitikwa

Opolisi moshitopolwa shaShikoto oya manga po omukiintu nomulumentu sh ina sha niikulya mbyoka anuwa ya adhika kofaalama Leeu Pos moshitopolwa shaShikoto.

Opolisi oya totha mo kutya aanambelewa yaali Johannes Shaanika Mupetami oshowo omukiintu gwomimvo 42 opo ta holoka mompangu oya yaka iikulya yoshikukuta okuza mombelewa yakansela koTsumeb iiwike iyali ya piti.

Omupresidente Nangolo Mbumba Etitano esiku lyetulopo lyedhimbuluthohala lyomuthigululwakalo gwOndonga, okwa ti mboka ya pewa iinakugwanithwa yokutopolela oshikukuta aantu ye li mompumbwe inaya ikuthila, oshoka kaye na uuthemba oku shi ninga.

“Iikulya yoshikukuta oya nuninwa aantu ye li  mombumbwe, ngele oho longele epangelo ngaashi ngame, gwanenwa,” ta kumagidha ngaaka.

Omukuluntuwiliki mombelewa yomupilima I-Ben Nashandi okwa ti iikulya yoshikukuta kayi shi yaantu mboka yi ihole, ihe oya nuninwa aantu ye li shili mompumbwe yiikulya.

Nashandi okwa yamukula ngaaka sho a li a pulwa koshifokundaneki shika opo a tye ko sha kiikulya yoshikukuta tayi fekelwa yi li pongushu yoN$100 000, mbyoka anuwa ya adhika kofaalama yopaumwene. 

Sha ikolelela kepeko lyopolisi lyiiningwanima hayi holoka mehuliloshiwike, iikulya mbika oya adhika kofaalama yedhina Leeu Pos moshikandjohogololo shaTsumeb.

Otaku hokololwa kutya okwa li kwa ningwa oshikonga showina konima ya nothelwa ko, sigo okofaalama hoka kwa adhika iikulya yoshikukuta.

-vkaapanda@nepc.com.na


2024-05-29  Victoria Immanuel

Share on social media