New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mokakuma eshi va hangika nogobe ya fya 

Mokakuma eshi va hangika nogobe ya fya 

2023-02-06  Festus Hamalwa

Mokakuma eshi va hangika nogobe ya fya 

Ovalumenhu vavali ova nyenwa oku li futilamo modoolongo konima eshi va holoka momhangu mOutapi oshivika shadja ko omo vali tava pangulilwa oulunga woimuna.

Oshibofa sha David Masala Uuyage naThomas Uushona Kadhila osha undulilwa komafiku 13 Mei 2023 opo ku yandjwe omhito ya wana komakonakono opolifi. Ova fekelwa ova kwatwa po oshivike shadja eshi va ti va hangika nomutwe wongobe nombelela motuwa yavo yoMercedes Benz mOkahao.

Ombelela ili pongushu yoshimaliwa N$12000 oya ku fwa ko kopolifi.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaMusati Inspector Anna Kunga okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova dopa okuyandja omikunda tadi ulike kutya ongobe oya dja peni.

Okwa ti eshi osha eta ovafekelwa va kale va kwatwa po shaashi ota ku fekelwa kutya ongobe oya vakwa.

“Omunhu ngeenge okwa hangika e na ombelela yoshimuna motuwa yaye ile meumbo laye ndele kena sha omikunda odo tadi ulike kutya oshimuna osha dja peni oha kwatwa po diva kopolifi,” ta ti.

Onghee okwa kumaida oshiwana opo shi kale alushe shi na omikanda da yela ngeenge sha humbata ombelela meetuwa davo. Okwa pula moshiwna kwau a kanifa ongobe yaye opo a talele po oshitaashi shopolifi mOkahao.

Okwa weda po ta ti oshiwana na shi kale tashi yandje ouyelele kopolifi ngeenge sha mono omunhu e na ombelela meumbo laye ile a humbata ombelela motuwa shaashi oumbudi woimuna owa londa pombada monooli. 

fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-06  Festus Hamalwa

Share on social media