New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MOtjomuise noWanaheda va tyakalekwa keembudi

MOtjomuise noWanaheda va tyakalekwa keembudi

2023-06-06  Taimi Haihambo

MOtjomuise noWanaheda va tyakalekwa keembudi

Opolifi oya lopotelwa eumbo la tewa moshilandopangelo mexuliloshivike molukanda Otjomuise, ndele tamu vakwa oinima  i na ongushu yoN$88 000.

Ovafekelwa moshiningwnima eshi, ova kwatwa po ashike oinima ei va vaka natango inai monika. Omakonakono opolifi otaa pula komesho.  

Mexuliloshivike omo tuu omo opolifi oya lopotelwa eteyo leumbo moWanaheda omo mwa vakwa oinima i na ongushu yoN$36 500. Ovafekelwa fiyo opapa inava monika.

Vali mEtitano natango omufekelwa ehe shivike okwa ponokela omunhu molukanda laWanaheda, noku mu nyeka oinima yaye i na ongushu yoN$5 500. 

Kape na nande oshinima sha monika fiyo opaife.

Molukanda laWanaheda omwa lopotwa yoo vali oshibofa omo yohauto ya vakwa oitenda i na ongushu N$8 500. Okwa lopotwa kutya omufekelwa okwa longifa oilongifo ihe shiivike mokuteya oshihauto osho. Omufekelwa natango ina monika. Opolifi mErongo oya kwata po ovafekelwa vomido 21 no23 shi na sha noumbudi woshingulu. 

Oshinamwenyo eshi vati oshi na ongushu yoN$6000.


2023-06-06  Taimi Haihambo

Share on social media