New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakufekelwa mokufumbika omudhimba a mangwa

Nakufekelwa mokufumbika omudhimba a mangwa

2020-11-27  Victoria Immanuel

Nakufekelwa mokufumbika omudhimba a mangwa

Omulumentu gwomimvo 36 okwa mangwa po kopolisi moshitopolwa shaShana ongula yEtitatu, sho ta fekelwa medhipago lyomukiintu gwomimvo 24, ngoka olutu lwe kwa li lwa itsuwa lwa fumbikwa.

Omukwatakanithi koshikondo shiimbuluma moshitopolwa shaShana Hilya Haipumbu, okwa ti, omulumentu ngoka okwa li a mangwa po konima opolisi ya li ya ningi omakonaako medhipago lyomukiintu ngoka.
Haipumbu okwa ti, oshiningwanima shoka osha ningilwa momukunda Omayanga momudhingoloko gwaKatana. Nakusa okwa ndhidhilikwa kutya oye Elise Nepolo Shikongo omunamimvo 24.

“Omulumentu ngoka okwa li a adhika megumbo, momukunda omo tuu moka. Sho kwa li twa yi muule womakonaakono ogali getupe uuyelele kutya, omulumentu ngoka okunamo sha medhipago lyomukiintu ngoka,” Haipumbu a popi ngaaka.
Agwedhapo ta ti, kapena uuyelel kutya okwadhipagwa nashike, nomudhimba ka kwa li tagu ulike guna iilalo ethimbo gwa fumbulwamo. Ta ti, nakusa  na nakufekelwa oya kala mekwatathano lyo pahole, nonando kapena natango uyelele kutya oshike sha  etitha edhipago ndyoka.

Haipumbu okwa ti, olutu ndoka okwa li lwa monika , sho omukwashigwana gumwe a li a mono okwaako kwa pitako kohi yevi.
Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li akatseyithila mwene gwomukunda shoka a mono, ngoka a li adhengele opolisi.

“Omukiintu ngoka okwa li alopotwa keewetike, oku za momasiku 23 gaNovemba nuumvo.
Nakusa okwa li halongo megumbo limwe mOshakati, no kwa kala takongwa konima a li adhimbululwa kutya  omasiku otaga yi komeho inaa galukila kegumbo,” Haipumbu  a popi ngaaka.
Aakwanezimo ye oya tseyithilwa, nomakonakono gwopolisi oge li metifa. 
Oshiningwanima shoka osha holoka esiku limwe, nolutu lwo munamimvo 26 ndoka lwa adhika luna iilalo aluhe, moshitopolwa shErongo.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi, olutu lwomukiintu ngoka okwa li lwa itsiwa komuntu ngoka a li ta endepo ongula lwopotundi 07h00 pehala ta li ithanwa Vierkantklip pokati koSwakopmund no Walvis Bay.
 Uuyelele wa gwedhwa po otawu ti, olutu ndoka otalu fekelwa lwa umbilwa po ongula nenge uusiku okupendukila Etitatu. Okwa dhidhilikwa nedhina Jennifer Daniels


2020-11-27  Victoria Immanuel

Tags: Khomas
Share on social media