New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ndaxxa noalbuma Inamutila

Ndaxxa noalbuma Inamutila

2018-11-23  Pinehas Nakaziko

Ndaxxa noalbuma Inamutila

WINDHOEK-Naftal Uupindi ngoka a tseyika moongalo nedhina Ndaxxa natango osho a piti ko noalbuma ye ontintatu yedhina Iinamutila, ndjoka yi na oongalo dhi na etumwalaka talli tungu dho otadhi inyenge nawa. 

Oalbuma ndjika yi na oongalo 17, dha ningwa omikwelengendjo kuDj Istincha, noyi li ya dhindwa kuDj Chronics.  Moalbuma muka Ndaxxa oku li a longa naahikingalo ngaashi Xmas, Tequila, Mase, Neslow, Bantu, Mouse, S-Man naLess. 
Oalbuma otayi kumagidha opo aantu kaaya tile sha, nonando oye li ya iyadha muudhigu wa yoolokathana. Omaimbilo ngoka taga inyenge nawa ongaashi Inomona iihuna, Haitange Omwene osho woo Inamutila.

Ndaxxa ngoka eli ena omimvo 28, nokuli avalelwa moshitopolwa shaHangwena omu imbi gwoongalo dhoAfro pop.
Oongalo okwa li e dhi tameke mo2009, pethimbo a li ha imbile ongundu yoGhetto Pride, pamwe nomwiimbi a tseyika nawa Bantu, nongalo yawo ndjoka ya li ya imbi pamwe yedhina Iikulumuna oyali ya tseyikwa koyendji molwa sho ya imbwa nawa.
Mo2014, Ndaxxa okwa li atopoka nongundu ndjika opo a tameke okwiimba oye awike, nokwa li a pititha oalbuma ye yotango yedhina Reg Kom of WegKom. Oalbuma ndjika okwa li ya taambiwa ko koyendji, molwa oongalo ndhoka kwa li tadhi inyenge nawa.

Mo 2016 okwa li ishewe a pititha oalbuma ye ontiyali yedhina Efimbo Lokushendja. Okukala a tula ombunda moshihwa, Ndaxxa okwa ti ye okuli ta pula komeho nota longo nuudhiginini, nokuninga oongalo ndhoka tadhi tungu dho otadhi nyanyudha aantu ayehe.


2018-11-23  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media