New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oahana sha ilongekidha okulwitha iimbuluma pethimbo lyomatango omanene

Oahana sha ilongekidha okulwitha iimbuluma pethimbo lyomatango omanene

2022-08-10  Victoria Kaapanda

Oahana sha ilongekidha okulwitha iimbuluma pethimbo lyomatango omanene

Opolisi monooli oya londodha oshigwana opo shi ikaleke kokule niimbuluma pethimbo lyomatango omanene, ndyoka twa taalela.

Opolisi moshitopolwa shaShana moonkuundathana noshifonkundaneki shika oya ti, oya ilongekidha okulwitha iimbuluma oshowo okutaalela omaupyakadhi taga ka holoka pethimbo ndyoka.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria okwa ti, opolisi moshitopolwa she oya ilongekidha lela, yo itayi ka thiga nando emanya lya londa kekwawo.

“Ndika olyo ethimbo aantu oyendji taye ya okutalela po aakwanezimo yawo, oshowo nokuya komahala gaatelelipo. Iiponga yomoondjila oshowo iimbuluma oyindji ohayi holoka pethimbo lyomatango omanene,” Sakaria ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya miiwike iya li ya landula ko moshitopolwa shaShana, otamu ka kala iinyangandhalwa yo paali mbyoka tayi hili oyendji okuza koombinga nombinga mwa kwatelwa wo ookalyamupombo.

Ta ti, opolisi oya ilongekidha, okukaleka po omalandulathano agehe gomoondjila, okukeelela iiponga oshowo okugamena oshigwana okulongelwa omiyonena.

Sakaria ta ta popi  ta ti, itaya ka pitika aahingi kaaye na omikanda dho kuhinga moshitopolwa shawo oshowo omuhingi e li kohi yiikolitha.

Sakaria ta ti, opolisi otayi ka kala po kati koondjila ya ninga oomboloka, naakwashigwana otaya indilwa ya kale taya longele kumwe no polisi okulopota iiningwanima inayi uka momidhingoloko dhawo.

 “Otatu ka kala natango tu na opolisi yi li miikonga tayi longitha omikalo dho kulwitha iimbuluma, onkene oshigwana otashi indilwa shi yambidhidhe opolisi opo ya adhe esindano mwaashoka, opo iimbuluma yi shonopale,” Sakaria ta kumagidha ngaaka

Mehuulilo shiwike, Sakaria okwali a igi oshikonga sho wina mOndangwa, she siku limwe okuza po18h00 sigo
04h00.

Esiku ndyoka opolisi okwa li ya gandja uutekete wu li 38 wongushu yoshimaliwa N$40 000, moka mwa kwatelwa aantu taya hingi ye li kohi yiikolitha, oohauto kandhiko kopate no sho tuu.

“Yamwe okwa li ya mangwa niikolitha iinayi pitikwa moshilongo, omayego giiyamakuti ya gamenwa no sho tuu,’’ opolisi ya ti ngaaka.

Omupopiliko gopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa londodha aakwashigwana uuna ya kwata aafuthi nenge mboka ya yono, yaa iikuthile we ooveta mo make gawo.

“Ota tu indile opo shi kale tashi lopotele aluhe opolisi, opo yi ye yi longe iilonga yawo. Kapena omukwashigwana a pitikwa okudhenga omufuthi nenge omuyoni,” ta kumagidha ngaaka.

Aiyambo natango okwa kumagidha oshigwana shi kale sha kotekela ookalyamupombo uunana tashi nana iimaliwa oyindji moombanga.

Aafuthi ohaya kala ashike mooha moka ya tala aantu sho taya nana imaliwa yo taya landula ko, noku ya yuga iimaliwa yawo.

“Longitheni omikalo ndhimwe okunana iimaliwa oyindji, nenge hiyeni opolisi yi muthindikile uuna tamu nana oshimaliwa oshindji,” ta kumagidha oshigwana.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-08-10  Victoria Kaapanda

Share on social media