New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana ka wila metale

Okaana ka wila metale

2022-01-27  Festus Hamalwa

Okaana ka wila metale
Top of a Page

Festus Hamalwa

Okaana kokamati keedula 14 oka fya eshi ka wila metale Omaandaxa efimbo longula potundi 08h00 momukunda Okathitu-Kalyokotsandi moshitukulwa shaMusati.

Nakufya okwa tongolwa oye Hambedi Toivo omukalimo womomukunda Okathitu-Kalyokotsandi.

Omukonaakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaMusati Simaho Malakiya okwa hokololo ta ti okaana oka dja meumbo Osoondaxa potundi 11h00 ta ka ti kutya otaka i ka ka danauke kuvakwao puushiinda ashike efiku olo okaana inaka alukila keumbo fiyo taku toko.

Ovakwapata ova kala ve li molukongo lokukonga okaana kavo ashike ina ve ka mona okudja Omaandaxa.

Etivali efimbo longula oikutu yokaana oye lituwa kovakwashiwana  i li komukunghulo wetale nokonima ova shivifila ovakwapata opo ve uye va tale ngeenge oikutu oyokaana kavo.

Opolifi oya ti eshi ovakwapata va fika ova dimbuluka oikutu kutya oyokaana kavo nokonima yokafimbo eshi ovakwapata va ka tala metale ova hanga olutu lokaana lakaama li li kombada yomeva metale.

Olutu laToivo ola twalwa kokila yopolifi yaKahao opo li ka ningilwe omakonakono.

Omakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghulila ovadali opo va kale tava tonatele ounona vavo unene tuu pefimbo eli lodula i li metifa shaashi okwa didilikwa ounona vahapu hava ningi oihakanwa yokuwila momeva.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-27  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page