New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana kokakadona keedula 10 katetwa nekatana

Okaana kokakadona keedula 10 katetwa nekatana

2021-02-03  Staff Reporter

Okaana kokakadona keedula 10 katetwa nekatana

Festus Hamalwa

Commisioner Andreas Haingura moshitopolwa shaMaheke okwa hokolola oshiningwanima tashi nyemateke shomulumenhu weedula 44 ou e li ta tongwa a teta omona kadona nekatana mokati kufiku po 00:00 no po 02:00 mEtitano ,29 January 2021 koFreedom Square ,Damara Block kEpako. 

Otaku hokololwa kutya okaana kokakadona  oko oka lemanekwa mookoko, nokuninga oshipute mombuda, nokofingo yako. 
Commisioner Haingura okwa yelifa kutya  yina wokaana kokakadona aka ke li ke na eedula 10 okwe ka fiya meumbo na xee ou e li omuholike waye, omanga kwa li  a ya koixwa e ke livatela  shaashi oushitwe okwa li tau ufana manga.
Omulumenhu wedina Ronnie Kharikuh , e na edula 44 okwa kendambala opo aye nokaana kokadona oko kwali eli na ko meumbo ndele tava yi moixulo nako. 

Ota ku hokololwa kutya oulumenhu ou aye nande xee yo kaana oko ashike okuli eike omuholike wa 
Ina yo kaaana oko. Olopota ya dja mombelelwa yo mukulunhu wiliki wo polifi mo shitopolwa shaMaheke tai ti omulumenhu ou okwa ya moihulu nokaana , nokonima okaana oka faduka po opo kalombwele Ina yako’’

Omutamanekwa ou okwa kwatwa po efiku tuu olo alonga oshikulumuna eshi, no kwa holoka momangu ya magistrate mo Gobabis. Angula okwa ye lifa kutya omulumenhu ou okwa nyenwa oku li futila modolongo , no ta ka holoka mo mangu natango mo mafiku 13 April 2021. 
Okaana oko ka tetwa nekana ekeli ta ka mono epango lo po unamiti moshipangelo sha kula sha Windhoek, no keli monghalo ili xwe po.


2021-02-03  Staff Reporter

Share on social media