New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okanona komimvo 9 ka si omeya

Okanona komimvo 9 ka si omeya

2022-01-21  Victoria Kaapanda

Okanona komimvo 9 ka si omeya
Top of a Page

Okanonakadhona komimvo 9 Lavinia Nandato, oka si omeya Etitatu, sho kwa li anuwa taka mbwindi nayakwawo ye li yaali.

Sha ikolela kuuyelele wa gandjwa komupopiliko gopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka moshanga shomutenya.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka okwa li ka zi kosikola pamwe nayakwawo ye li yaali, noya li ya yogo metale lyi li konima yoombelewa dhuukwagumbo mOshakati.

“Mboka ya li ya mono olutu lokanona hoka tango, oya lombwele opolisi kutya, oya li ya dhimbulula uunona mboka wa li tau yogo pamwe nakakwo tawu tondoka po,”ta hokolola.

Ta ti, sho ya ka thika popepi netale, oya mono olutu lokanona ke li miikutu yosikola.

Okanona hoka ohaka yi kosikola koMwadhina gwaNembenge, mOshakati.

Aakwanezimo oya tseyithilwa.

Aiyambo okwa gwedha po ta ti aakuluntu naya kumagidhe aanona, kwaashoka ye na oku iyanda kusho, nokukala taya zi kosikola ya ukilila komagumbo.

“Aakuluntu naya kale ye na oshisho uuna aalongwa inaaya thika komagumbo kuyele, konima yosikola ya pita mo, opo ya kale ye shi mpoka pe na aanona yawo,” ta ti ngaaka.

Ta ti, omvula oya tameka okuloka onkene iishana otayi kala ya udha omeya.

“Longeni aanona kutya omeya ihaga dhanwa oga nika oshiponga,” ta popi ngaaka.

Aiyambo okwa ti otaya kumagidha wo natango aakuluntu mboka haya zi koondingosho ye li kohi yiikolitha pethimbo ndika lyomeya haga kala ga talama miishana, opo ya ende nuukeka. 

vkaapanda@nepc.com.na


2022-01-21  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page