New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okatanga kokoompadhi moNamibia oke na uukwamuhoko-Maniki ta ti

Okatanga kokoompadhi moNamibia oke na uukwamuhoko-Maniki ta ti

2019-02-01  Shipi Elago

Okatanga kokoompadhi moNamibia oke na uukwamuhoko-Maniki ta ti

Oshakati - Onkalo yokatanga kokoompadhi ndjoka yi li tayi tengauka moshilongo oyi li ya talika tayi etwa kuukwamuhoko, ndhika odha li dha hololwa kuHafeni Shikulo pethimbo a li moonkundathana naKundana.

Hafeni okwa li a fekele uukwamuhoko tawu inyenge mewiliko lyokatanga kokoompadhi ta ti mboka ya inekelelwa oshinakugwanithwa shewiliko lyokatanga kokoompadhi moshilongo otaya lu iita yopa mihoko, ta totha mo omakondjithathano ngoka ge li pokati komihoko mbali Aawambo naaHerero mewiliko lyokatanga kokoompadhi.

“Ethimbo olya thikana opo iinima mbika yipopiwe sho oshigwana shi kale shi uvite ko shoka tashi inyenge mewiliko lyokatanga kokoompadhi moNamibia, opo ashike okatanga kokoompadhi taka vulu okuhuma komeho ngele mboka yi ipyakidhila nuukwamuhoko mokatanga oya tseya kutya shoka taya ningi oshe ya puuyelele,” Maniki ta ti.
Maniki ota popi i ikwatelela kiiningwanima moka olundji oosipana ndhoka dha za kiitopolwa yokonooli anuwa olundji hadhi dhengelwa keholo ngele otashi ya komaudhano.

“Oshiholelwa shotango osipana yoAfrica Motto ndjoka ya li yi na ompito yaandjuka okuya koPremier League molwa Military School ngoka a li ke na ompito yokuya oshoka nando oye a li a sindana po oliha moPremier Liha omu na nale osipana omwayina yoNDF Mighty Gunners ashike molwaashoka mboka ye li moNFA noshowo NPL (Namibia Premier League) oye na oonkondo dha pitilila omaako gwoveta oya li ya ende Motto moondunge noku pa Military School edhina epe shoka sha li sha kanitha ompito yaMotto opo a ka dhane oPremier Liha,” Maniki ta ti.

Ta tsikile ko ta ti oshinima oshitiyali oshikumungu shoYoung African ndjoka ya li ya monika ondjo molwaashoka oya li ya longitha omudhani kee na uuthemba wokudhana moPremier Liha ngoka a holola kutya okwa li adhana omvula twa zi ta longitha ekalata lyomudhani gulwe ta longitha uukwatya we.

“Otwa li twa gandja omukanda nyenyeto opo Young African a ningilwe omakonaakono gwopaveta ashike otwa li twi indile NPL opo ka tameke noliha oshoka otwa li tu shi kutya omakonaakono otaga ka huulila netidho lya Young African, ashike ina ye tu pulakena noya li ya tamake noliha nando ya li ye shi kutya Young African okwa lyata oompamba dhuuwa,” Maniki ta tsikile.

Oshiwike sha za ko omakonaakono goYoung African oga li ga holola kutya osipana oyi na iipotha notayi pewa mo olukaku moliha, moka Maniki a li u uvite kutya ngele shika osha li sha ningwa omanga oliha inayi tameka nena Young Chiefs ngoka oye a li a landula ko momusholondondo gwoosipana ndhoka dha li dha pewa olukaku oye a li e na okukutha po omwaka ngoka gwa thigwa po ku Young African, ashike payife osha ninga oshidhigu oshoka oliha oyi li nale mokati.
Maniki oku uvite kutya adhihe dhika oonkambadhala ta dhiningwa okumbilika oosipana dhokonooli opo kaadhikale ta dhi kutha ombinga moliha ndjika oshoka oosipana dhomuushimba ina dhi hala oku enda oondjila oonde oku ya dhi dhane konooli.

Maniki ota indile NFA naNPL opo ya tule po uukwamuhoko mboka wu li meemutima dhaanambelewa yawo yo ya tale iinima mbyoka ta yi tungu oshigwana.
Oonkambadhala dhokumona aanambelewa yomalelo gaali NFA na NPL oga li ga adha okwena kwahula oku mona eyamukulo lyothaatha kombinga yomifofoto dhoka dha ningwa ku Hafeni Shikulo ngoka e li omugandjimulombo mosipana yoYoung Chiefs mOshakati.

Ashike opuna wo okamufofoto ta ka ti kutya Young African ota shivulika a ka ninge eyindilo opo oshipotha she shi talululwe na oya ti ita ya ka etha ehala lyawo moPremier Liha lika ne ashike ngaaka.


2019-02-01  Shipi Elago

Tags: Oshana
Share on social media