New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omagumbo 41 moElim ga tungilwa uundjugo wu li pamuthika

Omagumbo 41 moElim ga tungilwa uundjugo wu li pamuthika

2020-09-21  Nuusita Ashipala

Omagumbo 41 moElim ga tungilwa uundjugo wu li pamuthika

ONGWEDIVA – MEtitatu lyoshiwike sha zi ko, ombelewa yoshikandjohogololo shaElim oya li ya gandja nokupatulula uundjugo 41 koshigwana, uundjugo mbuka otawu ka kwathela aantu ye vule po 500 momukunda Ontanga. Sigo oompaka, moshikandjohogololo omwa tungwa uundjugo wu vule po 1000. Kansela gwoshikandjohogololo Elim Gerhard Shiimi okwa ti kutya uundjugo mbuka owu li oshitopolwa shoprograma yUuministeli wUunamapya, Omeya nOmakuti. Ta ti kutya elalakano enene lyokutunga uundjugo opo aakwashigwana ya hulithe po oku iwathela miihwa.

Shiimi ta ti nonando aantu yamwe ya li ye na uundjugo wawo yene, ota ti uundjugo mboka kau li pamuthika ngoka gwa pumbwa. 
“Itatu ti kutya kehe ngoka a mona okandjugo ina kala kee na. Yamwe oya kala ye na ashike kawu li pamuthika gwokandjugo komegumbo,” Shiimi ta ti ngaaka.
Ta ti uundjugo mbuka wopaife otawu vulu okulongithwa kaakuluntu nokaanona. Ta ti nonando ya mono uundjugo mboka owundji, ota ti onkene tuu natango moshikandjohogololo sha mu na ompumbwe yi li pombanda yuundjugo. Okwa indile aakwashigwana ya kaleke uundjugo wa yela noku wu kale ka po. 
Okwa li wo a pendula aakwashigwana sho ya kala nokutegelela sho uundjugo wa li tawu tungwa. Uundjugo mbuka ou li oshitopolwa shoprograma ndjoka ya li ya totwa po momumvo 2013.


2020-09-21  Nuusita Ashipala

Tags: Khomas
Share on social media