New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omasiku gokuhogolola naga gwedhelwe - aahogololi

Omasiku gokuhogolola naga gwedhelwe - aahogololi

2019-11-29  Staff Reporter

Omasiku gokuhogolola naga gwedhelwe - aahogololi
Top of a Page

Victoria Kaapanda    

ONGWEDIVA- Aina Nambele, omugundjuka gOmoshakati okwa ti esiku limwe inali gwana okuhogolola. Ndhoka okwe dhi popi Etitatu sho kwa li a thikama momukweyo gokuhogololo momukunda Uukwangula mOshikandjohogololo shaKatana.

“Onde ya po pohetatu yongula mpaka, paife oyimwe tayi ka dhenga ihe inandi kwathelwa natango, tse out na iilonga yetu twe yi thiga po twe ya okuhogololola. Ondu uvite nayi oshoka omukweyo otagu ende kashona, oshoka aantu oyendji unene,” Nambele ta ti ngaaka.

Nambele okwa li a lombwele Kundana ta ti otashi kala oshihwepo ngele omasiku taga gwedhelwa ga ninge nando gaali, oshoka aantu oyendji oya patelwa kondje. Ta ti oyendji inaya mona ethimbo esiku ndyoka lyokuhogolola yo yamwe oya shuna komagumbo oshoka oya loloka okutegelela momukweyo.
Omukwatelikomeho poshitaasi pUukwangula Thomas Hamunyela esiku ndyoka okwa ti omahogololo oga li taga ende nawa no inaya tsakaneka nando omapiyigano sigo ethimbo ndyoka.

“Omukweyo otagu ende kashona kaakulupe mboka kaye shi okulongitha okashina kokuhogolola. Ashike onda shololwithwa ishewe kaanyasha kaye shi okulongitha okashina, shoka oshinima kwa li ya gwana ye na okukala ye shi shi nale,” Hamunyela ta ti ngaaka. 

Omahala kwa li taga ningilwa omahogololo goPawupresidente nOmutumba Gwopashigwana oga li ga udha unene aanyasha omanga aakokele taya yalulwa. Oyendji oya li ye na ohokwe yokupopya nokugandja omatompelo kutya oshike ya kutha ombinga momashogololo gonuumvo.
Shekutamba Mbango, 32, okwa ti omvula ndjika oyo yotango ta hogolola, oshoka oku na etompelo e li shi ye mwene.  Okwa ti kutya omukweyo nando ogu kale tagu ende kashona shi thike peni ita shuna kegumbo inaa hogolola nande esiku ndyoka.

Aanyasha ya li ya kutha ombinga momahogololo oya ti otaya hogolola oshoka oya hala elunduluko, oya hala okuhogolola omuulikwa e li mondjila naangoka e na ohokwe yoku ya kalela po.
Nonande yamwe ya kala taya nyenyeta omukweyo tagu ende kashona oyendji oya li ya idhidhimikile momukweyo omolwa ohokwe yokuhogolola.

Nangolo Shifeta ,29, okwa ti okwa enda omahala gokuhogololela ge li gane ihe agehe omikweyo omile noonkondo. Shoka inashi mu teya omukumo sigo a li a lombwelwa kutya komukunda Ekamba oku na omukweyo gu li hwepo hoka a li a hogololele.

Aakwashigwana oyendji oya li ya hupu ko oshoka owili yokupata ndjoka kwa li 21h00 yokongulohi oya li ya dhenga. Aanambelewa okwa li ya lombwelwa kaya konde owili ndjoka.
Okwa li ya nyenyeta kutya omawi gawo oga kana oshali, naya gwedhele omasiku gokuhogololo moshikando tashi landula oshoka esiku limwe inali gwana nando.
 


2019-11-29  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media
Bottom of a page