New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukiintu ta fekelelwa edhipago lyohanona ye a mangwa po

Omukiintu ta fekelelwa edhipago lyohanona ye a mangwa po

2022-01-21  Victoria Kaapanda

Omukiintu ta fekelelwa edhipago lyohanona ye a mangwa po
Top of a Page

Omuniilonga posikola yimwe mOkahao omukiintu gwomimvo 34, ngoka ta fekelelwa edhipago lyohanona ye okwa mangwa po.

Oshiningwanima shoka osha holoka oshiwike sha zi ko momukunda Ondukuta momundhingoloko gwaTsandi.

Ohanona ndjoka oya tengenekwa yi na ashike iiwike itatu.

Sha ikolela kuuyelele wa gandja komukuluntu gopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo okwa ti,  omukiintu ngoka okwa mangwa po sha landula  olutu lohanona, kwa li lwa itsuwa komuntu a li ta ende.

Shikongo ta hokolola kutya olutu lwohanona ndoka, kakwa li talu ulike omandhiliko gasha, lwa dhengwa nenge lwa monithwa iihuna.

Okwa li lwa adhikwa  lwa zalekwa iikutu.

“Otwa li twa gandja etumwalaka lyomeendelelo, opo ku kongwe ngoka a ningi oshinigwanima shoka,” ta ti ngaaka.

Okwa li kwa lopotwa kutya ope na omukiintu ngoka kwa li a monika e li metegelelo, ihe okwa ka monika ishewe kee na ohanona, ye kee li metegelelo.

“Sha ikolela komakonaakono gopetameko ga ningwa kopolisi, okwa li kwa konekwa kutya omukiintu ngoka okwa li  a imonitha okanona ye mwene  momasiku 23 gaDesemba omuvo gwa yi, kaape na ngoka e shi shi e ta kala nohanona mondunda ye, sigo omasiku ge li gaheyali nuumvo,” ta hokolola ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, omukiintu ngoka okwa li a falwa koshipangelo a ka konaakonwe oshowo okukoleka omakonaakono gopolisi.

Omukiintu ngoka okwa kalekwa mondholongo.

Otaku hokololwa kutya okwa yambukile komukunda Onawa moshitopolwa shaMusati. 

Opolisi otayi tsikile okukumagidha aavali ya hulithe po okulonga iilonga yi nyanyaleka moshigwana.

“Kape na ngoka te ku manga po ngele owa ti, ito vulu okutekula okanona koye, omolwomatompelo gontumba,” ta popi nongeyo.

“Edhipago oli na ondjo koshipala shOmuwa, onkene kambadhala wu thike mpoka pena aantu taya vulu okuyambidhidha, pehala lyokulonga iionga iiwinayi.

Edhipago oshowo oku ekelahi oohanana, nawo uupyakadhi wa ndhindhilikwa moshilongo tau ende tau indjipala.

Caption: Omukuluntu gopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo.

vkaapanda@nepc.com.na


2022-01-21  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page