New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukulupe nomugundjuka ya sile momeya

Omukulupe nomugundjuka ya sile momeya

2023-02-07  Victoria Kaapanda

Omukulupe nomugundjuka ya sile momeya

Omeya gefundja ngoka taga lopotwa taga tondoka noonkondo m i i top olwa yomono ol i mehuliloshiwike oga faalele oomwenyo dhaantu yaali moshitopolwa shaShana, mwa kwatelwa omukulupe. 

Opol isi mosh itopolwa shaShana oya kumagidha oshigwana shi kale aluhe sha kotokela omeya ngoka taga tondoka noonkondo oshoka oga nika oshiponga. 

Omupopiliko nomugandji gomauyelele moshitopolwa shaShana Frieda Shikole okwa ti, oshigwana osha pumbwa okukotokela omeya ngoka. 

“Omeya kage na omukuluntu go kage na omunona, onkene oge na okupitwa nuukeka omolwoonkondo dhago,” ta ti ngaaka. 

Okwakumagidhawooshigwana shi kale tashi sile oshimpwiyu aapambele yawo unene mboka ya koka oshowo aanona aashona uuna taya taaguluka omeya okuyanda omaso goludhi nduka. 

Shikole okwa ti, omukulupe gwomimvo 80, okwa si eso lyombaadhilila sho olutu lwe kwa li lwa adhika moshana shu udha omeya. 

Oshiningwanima shoka anuwa osha holoka Olyomakaya ga zi ko momukunda Uudhengelo. 

Otaku hokololwa kutya oshiningwanima shoka inashi ndhindhilikwa ethimbo sha holoka, nonando olutu lwa li lwi itsuwa esiku lya landula, Osoondaha. 

“Omukulupe ngoka anuwa okwa li a yi kuukamba a ka landa uusila wepungu Olyomakaya, ihe ethimbo a li ta shuna kegumbo inali tseyika,’’ ta hokolola ngaaka. 

Ta ti, sigo oompaka inashi tseyika ngele omukulupe okwa li e li kohi yiikolitha nenge okwa sindwa ashike komeya ee tage mu hata po, nokusa omeya. 

Nakusa okwa tseyika nedhina Tjirume Atanasia. 

Moshiningwanima sha faathana, okanona kokamati komimvo 16, oka si omeya sho anuwa ka gwile momeya gefundja Osoondaha. Shikole okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka momukunda Onawa moshanga shomutenya. 

“Okamati hoka anuwa okwa li taka ka talela po aakwanezimo yako, sho ka li ka gwile momeya nokusa,’’ ta ti ngaaka. 

Okamati hoka okwa li haka hiti osikola posekundosikola Evululuko mOshakati. 

Nakusa okwa tseyika nedhina Tangeni Tadeus. 

Oshiwike sha zi ko opolisi moshitopolwa shaHangwena oya lopota aalumentu yaali ya si komeya gefundja, gumwe gwomimvo 27 oshowo gumwe gomimvo 47. 

vkaapanda@nepc.com.na 


2023-02-07  Victoria Kaapanda

Share on social media