New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omulongi a patitha osikola pakathimbo sho a monika omukithi gwoCorona

Omulongi a patitha osikola pakathimbo sho a monika omukithi gwoCorona

2020-08-04  Victoria Kaapanda

Omulongi a patitha osikola pakathimbo sho a monika omukithi gwoCorona

ONGWEDIVA - Osikola Ponhofi Senior mOhangwena, oya patwa pakathimbo omolwa omulongi a monika omukithi gwoCovid-19, sho iizemo ye ya zi mo Etitano lya zi ko.
Osikola ndjoka oya pata okuza momasiku 3 notayi ka patuluka momasiku 05 gaAguste. Nonando ope na ompito onene omasiku ngoka ga undulilwe komeho. 

Pethimbo ndika aanasikola yeli momuhandjo itaya zi mo, omanga mboka haya zi komagumbo ya kalekwa komagumbo.
Aalongi nayo oya kalekwa komagumbo, kakele kwaamboka haya zi momuhandjo gwosikola.
Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shaHangwena Isak Hamatwi okwa ti,  etompelo lyepato lyopokathimbo olya ningwa okugandja ompito kaanambelewa yUuministeli wuuhaku okuninga omakonakono oshowo opo ya vule okutotha mo mboka ya kala mekwatathano nomulongi ngoka a monika omukithi ngoka.

“Epato otali gandja natango ompito oongulu dhosikola dhi pombelwe oshowo okudhidhilika kutya omukithi ngoka ogwa taandele shi thike peni mosikola, opo yashuwe okutothamo mboka  taya ikalekelwa omanga inagu taandela unene,”Hamatwi ta ti ngaaka.
Ta ti, Uuministeli wuhaku otawu yambidhidha Uuministeli welongo okukwashilipaleka kutya omuthi gwoCovid-19 itagu taandelele kaapena okugu kandeka.

Omupopiliko mUumisteli welongo Absalom Absalom okwa ti, ngele posikola opwa monika nenge otapu fekelwa omulongwa nenge omulongi e na omukihi ngoka, osikiola oyi na okupata.
“Uuministeli welongo owuli metifa okushinitha omasiku gepato kaaga kale we 14. Inashi wapa okupata osikola ayihe, ihe oshihwepo ngele oongulu dhoka hadhi kala omufekelwa odho adhike dhi patwe,”Absalom a popi ngaaka. Absalom okwa ti  Ondondo 10 otayi tameke nena, omanga ondondo ontimuyi sigo oshikunino tadhi katameka konima yomasiku 28.

Omukuluntu gwoshikando shuuhaku moshitopolwa shaHangwena John Hango okwa ti, omulongi ngoka amonika omukithi gwoCovid-19 posikola mpoka okwagwedha komwalu gu ninge omugoyi moshitopolwa shaHangwena.
“Uuministeli wuuhaku okwali wa patitha osikola ndjoka pakathimbo, okupewa ompito yo kuninga omakonakono, opo yaka pitithe shoka tashi tokolwapo sha ikolelela komakonakono gaanambelewa,”Hango a fatulula. 
Osikola Mupewa Combined moshitopolwa shaMusati oshiwike sha zi ko, nayo oyali ya patwa sho omulongwa gumwe ali ahiile omayeye, kiipundi, iitafulo nook miyelo dhongundu yawo, omanga inaaka tutwsa sho ali mekwatathano na gumwe a monika omukithi gwoCovid-19.


2020-08-04  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media