New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omutse nokwaako kwohanona yi itsuwa tayi lika koombwa 

Omutse nokwaako kwohanona yi itsuwa tayi lika koombwa 

2020-11-24  Victoria Kaapanda

Omutse nokwaako kwohanona yi itsuwa tayi lika koombwa 

Omunamimvo 21 okwa mangwapo kopolisi moshitopolwa shaMusati sho a dhipaga ohanona ye, e te yi fumbike piihwa yi li popepi negumbo lyawo momukunda Etunda momudhingoloko gwOkahao. Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo okwa ti, oshiningwanima shoka, esiku nethimbo sha ningwa inali shiwika.

“Otaku hokolwa kutya iitopolwa yolutu yimwe yohanona, oya li ya lika po thiluthilu koombwa.  Olutu lwohanona okwa li lwa moniwa kokamwayinamati nakuume ke, talu liwa koombwa, mboka ya li ya ka lopotela aakuluntu,” Shikongo ta ti. Ta ti, uunona owa li wa uvu tango ekudhilo lwoombwa dha fa tadhi kondjo. Sho aanona ya ka thika popepi oya mono oombwa tadhi li tadhi endelele, shoka sha li sha tilitha aanona. Shikongo ta ti, aakuluntu sho ya ka thika, oya adha po ashike omutse nokwaako kokolumoho, olutu aluhe olwa lika po.  Otaku hokololwa kutya okanona hoka oka li ka dhipagwa konima ka valwa noshinima  a li a longitha inashi shiwika.

Shikongo okwa ti natango kape na uuyelele kutya oshike sha etitha edhipago lyohanona kuyina.  Omukiintu ngoka oha zi megumbo nayina, nomona gomvula yimwe oshowo  okamwayinamati komimvo 13, hoka ka li ka mono tango olutu lwohanona ndjoka. “Iitopolwa yolutu mbyoka ya hupu po oya li ya falwa kokila yopolisi kOkahao, nomakonakono gopolisi oge li metifa,” Shikongo a popi ngaaka.


2020-11-24  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media