New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongwediva otayi ka pata oongeleka noondingosho hadhi patuluka sigo ‘pendukeni’

Ongwediva otayi ka pata oongeleka noondingosho hadhi patuluka sigo ‘pendukeni’

2019-10-31  Staff Reporter

Ongwediva otayi ka pata oongeleka noondingosho hadhi patuluka sigo ‘pendukeni’

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA- Aakalimo yomOngwediva oya thiminika Elelo Lyondoolopa yaNgwediva lyi kuthe onkatu oku ka patitha oondingosho noongeleka molwa ekudhilo moshigwana.

Omukuluntu gomakwatathano mombelewa yElelo Lyondoolopa yaNgwediva Jackson Muma okwa ti otaya ka longela kumwe nopolisi yaNamibia okupatitha omahala ngoka sigo aluhe, uuna itaaya ka iyutha koompango dha tulwa po.

“Kehe ondingosho nenge ongeleka  oyi na omukanda gwayo kutya oyi na okulonga sigo opongapi, na inagu pumbwa oku kondwa okupitilila otundi ndjoka ya tulwa po,” Muma ati ngaaka.

Muma tat i aakalimo oya ningi ethimbo nuule taya gandja omanyenyeto gawo kutya ohaya kudhilwa komahala ngoka, shoka tashi piyaganeke unene aalongwa mboka taya ilongekidhile omakonakono gawo gokomumvo oshowo mboka ye li nale momakonaakono.

Omahala ogendji haga ningi omakudhilo mondolopa yaNgwediva oga londodhwa nale, kutya uuna taya ka adhika ya pitilila ethimbo lyiilonga yawo, omahala gawo otaga ka pata sigo aluhe.
Shika oshi li nale miilonga. Elelo Lyondoolopa yaNgwediva olya pandula  aakwashigwana sho ya gandja omanyenyeto ga fa mpoka omolwa uuwanawa woshigwana.

Muma ota indile wo aakalimo ya longele kumwe nopolisi uuna ya mona omahala taga kudhile ethimbo lya pitilila opo ye shil opote pethimbo. 
 


2019-10-31  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media