New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oohi, oombumbo, okulunga nokwiitapula: Oshipotha shoominista oonkulu shu undulilwa komeho

Oohi, oombumbo, okulunga nokwiitapula: Oshipotha shoominista oonkulu shu undulilwa komeho

2019-11-29  Loide Jason

Oohi, oombumbo, okulunga nokwiitapula: Oshipotha shoominista oonkulu shu undulilwa komeho

WINDHOEK-Oominista oonkulu dhi li mbali noshowo aakwashigwana yane oya holoka mompangu ohela shi na sha noshipotha shuulingilingi sho anuwa ya futwa oombumbo noya kalekwa mondholongo sigo onena opo ya wape ya pulakene ngele taya pewa oku ifutila mo. Eindilo lyoku ifutila mo otali ka kala ko mompangu yOpombanda yaWindhoek nena.

Minista kwa li yUuyuki Sacky Shanghala, Minista gwhoohi noonzo dhomomeya kwa li Bernard Esau, omunashipundi gwehangano  lyedhina Fishing Corporation  of Namibia James Hatuikulipi  oya li ya mangwa po Etitatu ongula sho aniwa ya li ya pewa iimaliwa yi vulithe poomiliona N$150.

Mboka woo oya li ya mangwa po nayakwawo yatatu  Tamson ‘Fitty’ Hatuikulipi, Ricardo Gustavo noshowo Pius Taxa Mwatelulo, ayehe oya li ya hokololwa aniwa ya futwa oombumbo opo ya kale ya gandja uuthemba weyugo lyoohi kookampani ndhoka dhaakwiilongo.

Aaleli mboka ya li ya inekelwa koshigwana oya li nduno ya yambululwa kiikundaneki yopauyuni shin a sha nuulingilingi wawo sho nduno taya pewa iimaliwa mbyoka, naasho taya yi moonkundathana ndhoka kutya otaya tambula iimaliwa.

“Otu na okukala twa kotoka oshoka ngele aatoolinkundana oye shi mono nena opu na uudhigu oshoka otashi ka shangwa ee tashi tulwa kombanda yoshifo. Otatu ka kala moshiponga,” osho ngoka ali ominista yoohi noonzo dhomefuta Esau a li a monika mokavidio ta popi ngaaka. 

Ndhoka okwa li e dhi hokolola omanga e li kokathano komuule hoka ka holekwa  hoka ngashingeyi nduno oko ke li taka ulikwa opo ya yambululwe nkene ya kala taya lungu nokwiitapula oonzo dhoshilongo omanga Aanamibia yalwe taya si ondjala.

Ngoka e li omukomeho gwendiki ndyoka hali ungaunga niipotha yokulunga nokwiitapula Paulus Noa ngashingeyi oku li ta ungaunga noshipotha shoka shuulingilingi nomaliko gaambaka agehe ngashingeyi oga kwatwa ko manga kepangelo.

Noa okwa hokolola kutya ooakaunta dhoombaanga dhaantu mbaka ngashiingeyi odha tulwa ekumba manga oshipotha shika tashi pu.

Shanghala naHatuikulipi oyali ya ningi iiwike iyali kondje yoshilongo, noya li ya mangwa po konima sho ya galukile moshilongo nondhila yopaumwene. Esau namukwawo oya li ya mangwa po ee taya ethwa oshoka aniwa kapwa li pwa landulwa omilandu dhi li nawa okuya kwata ihe ngashingeyi oya mangwa ishewe.


2019-11-29  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media